Husdrömmar, Bygga nytt hus

Det Husdrömmar missade om Villa Ekenhov

Husdrömmar som sänds på måndagar i SVT1 är ett program fokuserar på hur relationen påverkas av att man bygger hus, inte så mycket på själva huset. Här reder vi ut hur Villa Ekenohov är byggt, Emma Rickardsdotter Tollig och Lukas Tolligs hus som var med i det tredje avsnittet i programserien.

Villa Ekenhov som var med i tredje avsnittet av Husdrömmar.

Villa Ekenhov som var med i tredje avsnittet av Husdrömmar. Foto: Anton Callermo

I del tre av Husdrömmar fick vi följa bygget av en spännande tillbyggnad som stod i bjärt kontrast mot originalhuset. Fokus i det tv-programmet ligger dock på hur husbygget påverkar relationen, varför många av de frågor och tankar vi husintresserade har aldrig får svar.

Hur är Villa Ekenhov konstruerat egentligen? Vilka energivärden har huset och hur värmer de upp det?

Vi pratade med en av de båda lyckligt lottade byggherrarna, arkitekten Emma Richardsdotter Tollig, för att få svar.

Energin i Villa Ekenhov

Byggahus medlem Trähandtag frågade sig exempelvis om huset klarar energikraven när det har så stora fönster.

– Tillbyggnaden räknas just som en tillbyggnad och den uppfyller nybyggnadskraven energimässigt som då ställdes, säger Emma Richardsdotter Tollig.

villa ekenhov baksida

Sidenmatt svart färg på baksida och gavlar. Foto: Anton Callermo

De stora fönstren vetter mot sydväst men de räknade inte ens med tillskottsenergin som kommer från solen i energibalansräkningen. Energiberäkningen har gjorts utifrån BBR12. Kraven var då 55 kWh per kvadratmeter, men den specifika energianvändningen landade på 39 kWh per kvadratmeter.

U-värdet på fönstren mäter 1,1, medan håltegelstenens U-värde ligger på 0,22. Totalt är väggarna 54 centimeter tjocka.

– Det är puts på både in- och utsidan. Blocken ligger på tvären och det är ingen ytterligare isolering, säger Emma och fortsätter:

– Båda husen är diffusionsöppna, fukten tillåts vandra genom väggar och tak. Vi har konsekvent undvikit diffusionstäta material som plast. Alla material vi använt kan bära en viss fuktighet. Vi har isolerat det gamla huset med linullsisolering och det nya med ekofiber i taket. Fördelen är att man undviker droppunkter, risk för kondens och fuktskador i konstruktionen. 

Uppvärmningen av huset sker via en bergvärmepump med ventilationsvärmeväxlare. De har valt vattenburen golvvärme i den nya delen, medan den gamla delen utrustats med vattenburen värme i sektionsradiatorer.

köket i villa ekenhov

Det omtalade gröna köket. Foto: Anton Callermo

Paret önskade sig också en öppen spis, men en kassett ger bättre uppvärmning. Tyvärr hittade de ingen kassett som de föll för utseendemässigt. Efter mycket letande hittade de däremot tillverkaren Kal-Fire, som kombinerar möjligheten till trivseleldning i öppen spis med energieffektiviteten hos en kassett genom en flexibel lösning med en glaslucka som skjuts dolt in i väggen. Den modell de valde har en verkningsgrad på 80 procent och kan ge upp till 18 kW, något som kommer dem väl till pass under kalla vinterdagar.

Kalkyler och kostnader

Det uppkom också tankar om ekonomin kring bygget. Paret sparade 1 miljon kronor på att korta av tillbyggnaden 2,5 meter och optimera vissa delar, och i programmet berättar Emma att kostnaden för den nya delen av huset beräknas landa på 5 miljoner kronor. Men vad blev utfallet?

– Hela byggets kostnad ligger på 23 000 kronor per kvadratmeter, vilket är lågt för ett stenhus. Det beror delvis på att vi även räknar in den gamla byggnaden som vi har restaurerat. När vi köpte fastigheten fanns det varken en väg fram, vatten eller avlopp, och elen var i behov av en sanering. Allt det är medräknat i kvadratmeterpriset, samt att vi har isolerat om taket med linullsisolering, tidigare var det sågspån.

Bygganderna står var för sig, sammanlänkade.

Byggnaderna står var för sig, men sammanlänkade. Foto:  Foto: Anton Callermo

Huset byggdes med delad entreprenad, och entreprenörerna valdes ut noggrant.

–Vi valde entreprenörer efter deras kompetens, pris och ekonomiska situation. Många som varit involverade i projekt har vi arbetat med på kontoret tidigare.

Kök, färgval och inköpsställen

Köket i Villa Ekenhov står i härlig kontrast till de ljusa sociala ytorna. En stor bidragande faktor till detta är den gröna färgen.

– Vi har själva tagit fram den gröna färgen och fått alla gröna detaljer i samma NCS, berättar Emma.

För att komma fram till den gröna kulören gjorde de två gallringar.  De valde ut fem grangröna kulörer som de provmålade på skivor, sedan valde de den kulör de gillade mest.

– Vi såg också till att kulörens reflektion inte påverkade hudens kulör negativt. Ett halvår senare gjorde vi samma sak igen och när vi då landade på samma kulör bestämde vi oss. Grön är den kulör som ögat är mest känslig för, minsta lilla avvikelse ser vi. Jag tror att det beror på all grönska naturen omger oss med, säger Emma. 

Det är Emma som har ritat köket. Stommar och luckor kommer från Strömstads Kök, som levererar måttbeställda kök, och här tänkte de till en extra gång.

– Vi valde svarta stommar så att det inte skulle lysa vitt i glipor och när man öppnar skåpen.

Köksfläkten har motorn på taket och kommer från Fjärråskupan. De valde dem eftersom de där kunde få fläkten i vilken NCS-kulör som helst utan pristillägg.

Bänkskivorna är från Betongdesign och blandarna från Vola. Spis, kyl, ugnar och diskmaskiner har de köpt från Gaggenau.

–Vi har också ett kylrum/sval som kyls med frikyla från värmepumpen, berättar Emma.

Vad gäller resten av bygget har glaspartierna levererats av Schüco och monterats av Alufront, medan håltegelstenarna kommer från Winerberger, Phorotherm. 

Såg du inte programmet? Här är en kort resumé

När Emma, Lukas och deras hund Ito tog sina första kliv på den nästan 2 hektar stora tomten i Ljungskile, Bohuslän, bestämde de sig ganska omgående för att det var här de ville rota sig. Tomten, som från början hade två bostadshus och en lada, låg avskilt med närhet till både skog och hav - precis som de ville ha det.

De började med att restaurera ladan innan det var dags för bostaden. Det ena huset var så pass ruttet att de blev tvungna att riva det. Det andra huset bestämde de sig däremot för att bygga till.

Medan den befintliga byggnaden är ett klassiskt trähus, är den putsade tillbyggnaden både modern och luftig med öppen planlösning. Såväl material och form skiljer sig med andra ord åt.

Programledaren Gert Wingårdh uttrycker sig en smula skeptiskt i början och menar att det blir svårt att få till en bra länk mellan husen, att finna en passande stil för den. Han önskar hellre se att de river den gamla delen. Men Emma är säker på sin sak. Hon vill ha kontrasten mellan byggnaderna och anser att det gör att båda husen lever upp. Hon tycker också att det är viktigt av både historiska och miljömässiga skäl.

Det uppstår många roliga ordväxlingar dem emellan eftersom Emma också är arkitekt, till vardags driver hon arkitektbyrån Richardsdotter Callermo Arkitekter tillsammans med sina goda vän Cia Callermo. Cia är också med under hela byggprocessen och stöttar Emma och Lukas och ger goda råd.

När bygget väl är klart berömmer Gert tillbyggnaden med stora ord. Han gillar det massiva murandet med riktigt tegel, det gröna köket med sina rejäla ytor och de stora, öppningsbara fönsterpartierna.

- Vad häftigt det är med de stora fönsterpartierna. Rena John Bauer-skogen rakt in i huset, säger han under en sekvens.

Även Emma och Lukas är mycket nöjda.

– Jag känner mig priviligierad att få bo i ett hus där vi inte behövt kompromissa med det vi ville ha, säger Lukas Tollig. 

Klicka här för att se programmet