Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Avstyckning: Flytta tomtgräns (köpa del av grannens tomt)

 1. C
  Medlem · Halland · 5 inlägg

  Carl Lotus

  Medlem
  Vi bor på landsbygden (område utan detaljplan) i ett normalstort hus och en tomt på c:a 1500 kvm. Planen är att vi ska bygga ett 50 kvm stort fritidshus (markerat som "Stuga" på bifogad ritning) på vår tomt (jag har kollat med kommunen, och vi får bygga max 50 kvm utan bygglov).

  Den tilltänkta platsen för fritidshuset innebär ungefär 1 m till närmsta grannens tomt, och när jag och grannen pratade om situationen så föreslog han att vi skulle köpa c:a 300 kvm av hans tomt, för att flytta gränsen så att det blir minst 4,5 m till hans gräns. Grannen var i huvudsak orolig att han annars kan få problem vid eventuell framtida försäljning av sitt hus, ifall fritidshuset ligger för nära tomtgränsen. Vi har kommit överens om pris för dessa 300 kvm, och ungefärlig gränsdragning (grönmarkerat på bilden).

  Grannens tomt består av två "fastigheter", dvs. där bara ena fastigheten har ett bostadshus. Grannens andra fastighet (på c:a 3500 kvm) ligger mellan vår fastighet och grannen. Gränsen till oss består av ett staket som grannen byggde när vi flyttade in. Det finns ingen gränsdragning mellan grannens två fastigheter/tomter utan denna är i praktiken en enda stor tomt på c:a 5000 kvm.

  När experten på byggahus förklarar processen för avstyckning/fastighetsreglering, så låter det väldigt enkelt:

  Några frågetecken som ändå uppstår hos oss:
  1) Snickare kan komma och uppföra fritidshuset i augusti. Handläggningen hos Lantmäteriet är troligen inte klar innan dess. Vad händer om vi påbörjar bygget, ger handpenning till grannen, men att Lantmäteriet sen nekar fastighetsregleringen?
  2) Som synes på på bilden ligger grannens infiltration nära vår tomtgräns. För att flytta "hela" tomtgränsen norrut så skulle därför servitut behöva skrivas, men det var okej för grannen att göra en delvis tomtförskjutning, dvs. att den delen av grannens tomt, där infiltration ligger, inte ingår i avstyckningen. Kan dock Lantmäteriet kräva att avstyckningen dras med en "rak" linje?
  3) Kan Lantmäteriet neka avstyckning av grannens fastighet på 3500 kvm med hänsyn till att tomten blir något mindre lämplig för eventuell framtida bostadsbyggande?

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Avstyckning.png
   
 2. harry73
  bra på allt · Skåne · 15 049 inlägg

  harry73Premiumikon: Skruvdragare

  bra på allt
  Jag ser ingen anledning för lantmäteriet att neka avstyckningen, så den dag den sorgen.
  Eventuellt kan du i alla fall få ett medgivande från grannen för tänkt placering (med befintlig och planerad tomtgräns inritat.

  Angående att fritidshuset är bygglovsbefriat, stämmer delvis. För hus utanför detaljplanerat område och utanför samlad bebyggelse, finns det ett undantag att bygga en komplementbyggnad utan bygglov (PBL 9 Kap 6§ punkt 2). Det finns ingen max storlek angiven men en vanlig tolkning är att den inte ska vara större än 50kvm, Så det är detta kommunen syftar på.
  Men det är viktigt att komma ihåg att det handlar om en komplementbyggnad och inte komplementbostad. Stugan får då inte vara bostad. Även här finns tolkningar när en byggnad blir bostad och det har att göra med toalett, avlopp, kök, vatten mm,
  Det går inte heller att hyra ut som permanentbostad, och låta någon skriva sig på den adressen.

  Även om kommunen skulle säga att du inte behöver bygglov, kan någon klaga hos kommunen som då ska starta ett tillsynsärende och även om kommunen dömer i din fördel, kan beslutet överklagas och kan det visa sig att du har ett svartbygge.

  Jag tycker att du ska strunta i allt jag skrev, och bygga i alla fall. Men det kan vara bra att veta riskerna.
   
 3. C
  Medlem · Halland · 5 inlägg

  Carl Lotus

  Medlem
  Tack för kloka tankar! I detta fall är det faktiskt tänkt just som en komplementbyggnad, och inte som bostad. Avsikten med byggnaden är att bedriva hobbyverksamhet, möjligtvis att jag förbereder för att kunna dra in vatten för toalett (på sikt), men inget kök.

  Eftersom det är vi, och inte grannen, som står för kostnaderna till Lantmäteriet så är vi oroliga att de av någon anledning skulle säga neka avstyckningen, och att vi då är tvingade att betala 30 000+ kr (?) för handläggningen.
   
 4. harry73
  bra på allt · Skåne · 15 049 inlägg

  harry73Premiumikon: Skruvdragare

  bra på allt
  Det finns några forummedlemmar som är lantmätare, de kan säkert uppskatta hur stor den risken är.
   
 5. J.A.Olsson
  Medlem · 22 inlägg

  J.A.Olsson

  Medlem
  https://www.lantmateriet.se/sv/Fast...a/kostnadsexempel-for-att-andra-fastigheter2/
  Jag har inte lusläst detaljerna, och är ytterst okunnig inom juridiken men stämmer inte din situation ganska väl med ett av exemplen i länken? Dvs "överför mark genom fastighetsreglering". Där nämns kostnader från 50 lök, och ett eventuellt servitut riskerar att göra det betydligt mycket dyrare.

  Jag förstår grannens tanke om problem vid en framtida försäljning, men gör det egentligen någon skillnad? Huset står där det står, vad tjänar en köpare på att få mindre tomt bara för att gränsen ska gå ett visst avstånd från huset?
   
 6. M
  Medlem · 970 inlägg
  Som nämt ovan är det en fastighetsreglering som är aktuell. För att det ska gå att genomföra krävs att alla ingående fastigheter är varaktigt lämpade för sitt ändamål. Att ta 300 kvm från en 3000+ bostadsfastighet (?) gör den generellt inte mindre lämpad för ändamålet. Inte heller gränsen ser uppenbart olämplig ut. Det bör vara en enklare fastighetsreglering även om det behövs ett servitut. Ca 35 000. Det som kan driva upp priset är om gränserna är gamla och markeringarna inte återfinns. Det komplicerar den tekniska delen av förrättningen.

  Skriver ni ett köp så villkorar ni det med att fastighetsreglering tillåts. Ni kan också skriva en överenskommelse om fastighetsreglering. Då övergår äganderätten när beslutet vinner laga kraft och Lantmäteriet tar ett ersättningsbeslut. Ersättningen baseras på er överenskommelse och erläggs när beslutet vunnit laga kraft ( blir juridiskt bindande och inte längre kan överklagas).

  Om förrättningen inte går att genomföra betalar man mycket riktigt för upparbetad tid, men det bör konstateras i ett tidigt skede, dvs det rör sig kanske om 10 000 istället för 50. Det är förvisso också mycket pengar för "ingenting".

  Sedan tror jag knappast att det sänker värdet på 3000+ tomt att bygga nära gränsen. Om ni inte planerar en massa fönster åt det hållet är det ju snarare avskiljande.
   
 7. S
  Medlem · 22 inlägg

  sawallen

  Medlem
  Ursäkta en okunnigs fråga: Om det står en byggnad (för) nära tomtgränsen och man inhämtat ett skriftligt godkännande från grannen innan byggnaden uppförs, så är det väl OK att bygga och det ska väl inte påverka vid en eventuell försäljning? Det är väl alltid "befintligt skick" som gäller, oavsett vad en ny ägare skulle tycka?
  (och då finns väl ingen anledning att köpa loss en bit av grannens tomt?)
   
 8. C
  Medlem · Halland · 5 inlägg

  Carl Lotus

  Medlem
  Jo, jag tror du har rätt i sakfrågan, men situationen här är att grannen inte godkänner att byggnaden uppförs om inte det är åtminstone några meters avstånd till tomtgränsen (tog upp frågan på nytt häromdagen, och mellan 3 till 4,5 m är okej). Så det är nog både han tycker att det blir för nära i dagsläget, och att det eventuellt kan påverka framtida försäljning.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.