Krypgrund

En krypgrund, även kallad torpargrund, bygger på att en ventilerad luftficka skapas mellan markytan och bjälklaget. Oftast består den av yttermurar som står på en betongsula. Grundtypen kan utföras på de flesta typer av undergrunder. Som grundläggningsmetod är torpargrunden lätt för självbyggaren att utföra och dessutom är den relativt sett billig. Används prefabricerade element är det också en fördel med krypgrunden eftersom det då går snabbt att montera huset. Det är också med anledning av det som metoden fortfarande används i viss utsträckning.