Byggahus.se

Kontrollansvarig

Det arbete som kräver bygganmälan eller rivningsplan kräver också en kontrollansvarig. Kontrollansvarig utses av byggherren och hjälper honom bl.a. med att se till att de kontroller görs som är nödvändiga för att bygglagstiftningens krav kan uppfyllas. Innan arbetena börjar och före byggsamrådet ska byggherren underrätta byggnadsnämnden om vem som är kontrollansvarig. Denne måste antingen vara riksbehörig eller vara godkänd av byggnadsnämnden för det aktuella arbetet.