83 procent av 65 granskade bygglov i Alingsås strider mot lagen

Alingsås byggnadsnämnd får tuff kritik efter oberoende granskning.

Alingsås kommun.

Alingsås kommun. Grafik: Hitta.se

En advokatbyrå har granskat samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås och slår fast att 83 procent av de 65 granskade bygglovsbesluten strider mot gällande lagstiftning. Nämnden har tidigare fått kritik för att de ofta går emot förvaltningens förslag, och att de är allt för positiva till att godkänna bygglov. De uppges använda paragrafen "mindre avvikelse" ovanligt frikostigt. Nu backas den kritiken alltså upp av advokatbyråns granskning.

Nämndens ledamöter får också kritik för att de sitter kvar trots kritiken. Socialdemokraternas och Kristdemokraternas ledamöter har avgått, men flera i alliansen och Sverigedemokraterna sitter kvar. De menar på att kritiken är felaktig och att granskningen utförts på ett felaktigt urval. Exempelvis säger Boris Jernskiegg, Sverigedemokraterna, att granskningen utgått från de fall där man gått emot förvaltningen - men att det handlar om att man försökt hitta möjligheter där det funnits omöjligheter. Vidare säger han att de ändå har följt lagen.

Kritiken handlar bland annat om att man gett bygglov i strid mot detaljplan, istället för att justera detaljplanen så att den rimmar bättre med behoven.

Bo Olsson, tidigare ordförande för nämnden, medger till viss del att man gått utanför vad som varit tillåtet. Exempelvis har man gett bygglov för en räddningsstation trots att den stod i strid med detaljplanen och förvaltningen sade nej.

- Vi måste titta på en utveckling av kommunen. Ska vi hänga upp oss på att följa detaljplaner varje gång så blir det ingen utveckling.