Bakläxa på värmegolv med kalla partier

Ett byggföretag som lagt in golvvärme hos en husägare rekommenderas göra om arbetet efter en vända hos ARN.

En husägare på Ekerö har hamnat i konflikt med byggentreprenören M. Edholm Bygg AB efter att företaget lagt in golvvärme i deras badrum. Golvvärmen uppges bara fungera på vissa av ytorna i badrummet, exempelvis är det kallt i duschen.

Byggföretaget ville inte åtgärda felet och husägaren valde då att gå till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Som bevis för sin sak har de skickat in ett besiktningsprotokoll som bekräftar felet. Byggföretaget menar dock på att de vill ha en annan besiktning innan de kan tänka sig att åtgärda felen.

- Företaget bestrider i sig inte att åtgärda brister som kan påvisas vid en godkänd besiktning. Det behövs dock en egen besiktningsman. Den besiktning som är utförd är bristfällig och felaktigt utförd, skriver de i sitt svar till ARN.

Det framgår inte på vilket sätt de anser besiktningen vara bristfällig.

ARN går på husägarnas linje.

- Nämnden anser att NN har bevisat att tjänsten är felaktig eftersom det av ingivet besiktningsprotokoll framgår bl.a. att golvvärmen inte är heltäckande och att det finns kalla områden. Nämnden finner inte skäl att ifrågasätta besiktningsprotokollet, skriver ARN och rekommenderar företaget att åtgärda felet utan kostnad för husägarna.