Badrum

Rekordmånga fritidshus vattenskadades i fjol

"Isbildning i rören kan uppstå även om du låtit värmen stå på."

Färsk statistik från Folksam visar att antalet vattenskador förra året var det dubbla mot året innan. 2016 presenteras av försäkringsbolaget som ett rekordår avseende vattenskador i fritidshus - det handlar om det högsta antalet skador på över tio år.

– Förra året fick vi in mer än dubbelt så många vattenskador på fritidshus som året innan. Nu tror vi inte att det blir lika illa i år eftersom vintern varit mildare, men det är ändå viktigt att övervaka uppvärmningen av fritidshuset om det stått utan tillsyn en längre tid, säger skadeförebyggare Erik Arvidsson.

Enligt honom är det många stugägare som slår på vattnet utan att kontrollera om det finns några skador på synliga rör. Isbildning kan ha orsakat skador som gör att det uppstår läckage när vattnet börjar flöda i rören igen. Vissa väljer att lämna viss värme på för att undvika isbildning, men det händer att det uppstår strömavbrott och då kan is ha hunnit bildas i rören ändå.

För att minimera skaderisken bör du initialt ha lite extra koll.

– Kontrollera noggrant att det inte läcker vatten någonstans, till exempel i rörskarvar eller kranar, när du slår på vattnet. Kontrollera också vattenmätaren flera gånger för att säkerställa att den inte ger utslag när alla kranar är avstängda. Ger den utslag är det en klar indikation på att det läcker någonstans, säger Erik Arvidsson.

Tips när du öppnar fritidshuset

  • Övervaka uppvärmningen om fritidshuset stått en längre period utan tillsyn så att du kan upptäcka eventuella vattenläckage.
  • Tänk på att ett tidigare strömavbrott kan innebära frysta ledningar även om du säkrat dig mot frostskador genom att värmen fått stå på i huset över vintern.
  • Kontrollera vattenmätaren flera gånger och säkerställ att mätaren inte ger utslag när alla kranar är avstängda, det kan indikera läckage.
  • Se över rörfogar, kranar, och uttag för utomhusvatten.
  • Passa på att göra en översyn av hela fritidshuset, och rensa hängrännor och rensbrunnar från löv och mossa som en förberedelse inför regniga perioder.