Värme, Värmepumpar

Smart värmepump styr gårdens uppvärmning

Familjen Johnsson har lyckats sänka värmekostnaderna på sin 1800-talsgård rejält. Hemligheten är en värmepump som, med hjälp av uppkopplade funktioner, kan optimera uppvärmningen efter energibehov och elpriser.

Andreas Johnsson framför sitt hus.

Andreas Johnsson framför sitt hus. Foto: Lars Bärtås

Andreas Johnsson har tillsammans med sin fru Frida ägnat de senaste åren åt att rusta upp sin släktgård utanför Hässleholm. Den lantliga gården är över hundra år gammal och paret har försökt bevara och återställa mycket av boningshusets historiska karaktär.

– Huset renoverades senaste gången på 1970-talet, enligt den tidens ideal. Nu har vi ändrat mycket av inredningen, bytt ut fönster och byggt om entrén med äldre dörrar, så att vi får mer känsla av hur det kunde se ut förr, kring tidigt 1900-tal.

Modern värmepumpsteknik på gammal gård

I övrigt lever familjen knappast i det förflutna. Tvärtom, deras boende präglas i hög grad av ny teknologi och höga krav på komfort.

– Vi bor förvisso ute på vischan, men lever i princip lika modernt och bekvämt som i en storstad. 

Boningshuset är på 240 kvadratmeter, inklusive en uppvärmd källare. När paret flyttade in insåg de att uppvärmningen var ett av de mest akuta problemen att åtgärda. Huset värmdes av en äldre vedpanna som slukade ved motsvarande cirka 36 000 kilowattimmar el per år. Detta trots att vissa rum brukade stå kalla under vintern.

– Vi har tillgång till skog, så i teorin hade vi kunnat elda med egen ved utan kostnad. Men vi önskade ett bekvämare system, särskilt med tanke på att vi blivit småbarnsföräldrar.

Familjen bestämde sig för att ersätta vedpannan med en värmepump. Det var, åtminstone för Andreas, ingen svårt beslut. Han arbetar till vardags inom värmepumpsbranschen med produktutveckling.

Markvärmepump med kollektorslang i leråkern

– Vi valde att investera i en 10 kilowatts markvärmepump, vilket passar bra då vi har en stor leråker alldeles utanför huset.

Värmepumpen hämtar värmen ur jorden via två kollektorslangar på 400 meter vardera. För att trygga hushållets varmvattenbehov har man installerat en separat varmvattenberedare på 300 liter. Trots att energianvändningen ökat är den totala förbrukningen inte mer än cirka 13 000 kilowattimmar om året, inklusive hushållselen

– Värmepumpen har sänkt elkostnaderna så pass mycket att vi inte behövt göra några omfattande energiåtgärder i huset, förutom fönsterbytet som var nödvändigt då fönstren var i dåligt skick.

Mobildisplay
Frida visar appen. Foto: Lars Bärtås


Andreas har valt att uppgradera markvärmepumpen med funktioner som gör det möjligt att styra och anpassa elanvändningen på ett smartare sätt efter husets energibehov. Via en mobilapplikation kan familjen enkelt övervaka uppvärmningen, se förbrukningshistorik och få larm ifall det inträffar en driftstörning i värmesystemet.

- Via appen kan vi till exempel styra uppvärmningen av varmvattnet och säkerställa att det vid önskad tidpunkt finns extra varmvatten för jacuzzin.

Värmepumpen håller koll på nordiska elpriser

Paret har också lagt till en webbtjänst som innebär att värmepumpen hämtar information om det kommande dygnets elpriser på den nordiska elbörsen, Nordpool.

– Med den informationen kan värmepumpen optimera uppvärmningen efter rådande elpriser, så att värmepumpen gasar när priset är lågt och bromsar när priset är högt. Allt sker per automatik och man märker ingen skillnad på komforten inomhus, eftersom huset i sig klarar att hålla värmen inom klimatskalet ett bra tag.

För att kunna dra nytta av funktionen måste man som husägare ha ett timprisavtal hos ett elhandelsföretag. Familjen tecknade ett sådant avtal redan 2014 i samband med att värmepumpen uppgraderades.

– Det är svårt att säga hur mycket funktionen sparar, men jag kan tänka mig att det rör sig om 5-10 procent av värmekostnaderna, säger Andreas.

Display värmepump
Display på värmpumpen. Foto: Lars Bärtås


Sedan några år finns en lag som möjliggör för alla elkunder att teckna ett timprisabonnemang, men hittills har denna avtalsform inte fått något större genomslag. Dels kan det bero på att många elhandlare inte marknadsför tjänsten aktivt, men också på att elpriserna legat på en relativt låg nivå de senaste åren.

– Mycket talar ju för att priserna kommer att variera mycket mer i framtiden när kärnkraften avvecklas och vi får in allt mer förnybar produktion i energisystemet. I det läget kan man ju som elkund dra stor nytta av tekniken med automatiskt styrning.

Att styra uppvärmningen efter elpriserna sparar inte bara pengar. Det gagnar också miljön, framhåller Andreas och Frida.

– Om tekniken används i större skala kan det bidra till att jämna ut effektuttaget i elnätet och därmed minska behovet att tillföra el från fossila energikällor. Det känns bra om vi som husägare kan dra vårt strå till stacken och gynna utvecklingen av mer grön el.