Värme

Ei höjer intäktsramarna för elnätsföretagen

De första besluten i återförvisningsärendena är tagna och fler är att vänta under våren.

Elnät.

Elnät. Foto: TT.

Efter att elnätsföretagen fått rätt att höja sina intäktsramar av samtliga rättsliga instanser som ärendet prövats i är det nu dags för Energimarknadsinspektionen att genomföra förändringarna. De första besluten är redan tagna i de så kallade återförvisningsärendena. Fler förväntas tas löpande under våren.

Besluten avser intäktsramarna för 2016-2019.

- Detta innebär att elnätsföretagen nu får en höjd intäktram och därmed möjlighet att ta ut cirka åtta miljarder kronor mer av kunderna under denna period, jämfört med den intäktsram som Ei tidigare beslutat om förutsatt att samtliga elnätsföretag ansöker om följdändring, skriver Energimarknadsinspektionen i ett pressmeddelande.