Skadedjur

Tvestjärt

Även om tvestjärten inte är farlig för varken hus eller människa, så kan den bli en sanitär olägenhet. Blir de tillräckligt många kan de ge sig på blommor och grönsaker i trädgården.

Tvestjärt

Foto: Pixabay

Tvestjärt
Tvestjärt av arten Forficula auricularia.
Foto: Wikipedia

Tvestjärten är en långsmal, brunaktig insekt, 10-20 mm stor. Som namnet antyder är tvestjärten utrustad med en bakre klo som den försvarar sig med – även människor kan få ett nyp om man angriper dem! 

Tvestjärtar är ljusskygga och söker sig till mörka, fuktiga platser, till exempel under dörrspringor, glipande fönsterbleck eller under blomkrukorna på uteplatsen där det finns gott om näring (växtdelar och döda insekter). De är även benägna att samlas i brevlådor, till många husägares förtret. 

Tvestjärtar är nattaktiva men håller sig i regel utomhus. Om du påträffar dem inne i bostaden har de sannolikt hamnat där av misstag.

Så kan du upptäcka tvestjärtar

Inspektera huset utvändigt, särskilt områden vid trösklar och dörrar. 

Skador tvestjärtar kan ställa till med

Skaderisken för tvestjärtar är låg. Tvestjärtar gör ingen åverkan på material, men kan i riklig mängd bli en sanitär olägenhet. 

Djuren kan ge obehagliga nyp, som dock inte är farliga. I sin naturliga miljö är tvestjärten mer ett nyttodjur än ett skadedjur, men i riklig mängd kan de ge sig på trädgårdens levande blommor och grönsaker. 

Bli av med tvestjärtar

Ett sätt att bli av med tvestjärtarna är att sätta exempelvis insektsnät kring ventilation och fönster. Håll rent vid trösklar och dörrar och byt ut fuktskadat material. Städa noggrant och ta bort insekter som hamnat i bostaden. Har du fått tvestjärtar i brevlådan kan du pröva att strö vitpeppar, eller droppa ner pepparmyntsolja, i botten av lådan. En mer hållbar lösning är att byta ut bottenplattan i lådan mot glas eller plexiglas, som släpper in ljus. Du kan även fånga eller samla in insekterna i klisterfällor, eller placera ut en rulle med fuktat wellpapp som du sedan flyttar till lämpligare plats. Vanliga insektsmedel fungerar i regel också bra, till exempel kiselgur eller Myrr D.

Läs mer

Kriget mot tvestjärtar i brevlådan
Skadedjur - silverfisk eller tvestjärt?
Tvestjärt inomhus