Skadedjur

Gråsugga

Två olika arter av vanlig landgråsugga. Till höger en bebis.

Två olika arter av vanlig landgråsugga. Till höger en bebis. Foto: Pudding4brains/Wikipedia

Stora kolonier av gråsuggor kan etableras i anslutning till huset, men de behöver konstant fukt och näring. Här berättar vi hur gråsuggan ser ut, var de finns, vilken skada de kan ställa till med och hur du blir av med dem.

Gråsuggan är ett kräftdjur, 12-18 mm, som söker sig till fuktiga, mörka och undanskymda skrymslen, oftast i anslutning till husgrund, fasad och källare. 

Gråsuggor kan till exempel hitta boplats under fuktskadade golvlister, eller runt otäta dörrtrösklar, ventiler och fönster. Stora kolonier av gråsuggor kan etableras i anslutning till huset, till exempel i håligheter i en sten/betongtrappa. 

Gråsuggorna behöver konstant fukt och näring (förmultnade växt- och djurdelar) för att överleva inne i bostaden.

Gråsuggor
Gråsuggor på ett betongblock. Foto: John Leffman/Wikipedia

Så kan du upptäcka gråsuggor

Inspektera trösklar, lister och dörrfoder som är utsatta för fukt. Gråsuggorna är ljusskygga och smiter snabbt undan när de utsätts för ljus. Inte sällan kan man hitta rester av larvhud och skal från nykläckta larver kring boplatsen. 

Skaderisk

Låg. Gråsuggan är ofarlig för människor och byggmaterial och räknas inte som ett skadedjur i allmän mening, men kan upplevas som en sanitär olägenhet lokalt.

Åtgärder mot gråsuggor

I första hand bör du täta anslutningar, byta ut fuktskadat material och försöka minska fuktbelastningen i det drabbade området, till exempel med en luftavfuktare. Var även noggrann med städning. Om det finns mycket gråsuggor är det enklast att sanera drabbade områden med insekticidpulver (ex Myrr D). En mer miljövänlig metod är att använda en limfälla som lockar och fångar in gråsuggorna, en metod som även fungerar för andra småkryp som silverfiskar och kackerlackor.

Diskutera skadedjur

Delforum Miljö & Hälsa

Läs mer

Husbock
Blåhjon
Trägnagare