Tomt

Stigande havsnivåer hotar tusentals hus

Halland och Skåne ska samarbeta med länsstyrelserna och statliga myndigheter för att råda bot på problemen med stigande havsnivåer som hotar hus.

Hus på Österlen, Skåne.

Hus på Österlen, Skåne. Foto: Marlén Eskilsson

Havsnivån beräknas stiga en meter till och med år 2100, samtidigt som översvämningarna kommer att fortsätta att öka. Detta hotar många hus. I Skåne och Halland räknar man med att 26 000 hus kommer att drabbas negativt, därför går alla kommuner ihop i ett samarbete.

– Vi ska inventera hela den här kusten. Vi vill få problemet uppmärksammat nationellt. Det har inte varit tillräckligt känt innan. Vi måste ha en förberedelse. Förhoppningen är att få en kartläggning och att få uppmärksamhet på nationell nivå, säger Skånes landshövding Anneli Hulthén till Expressen.

De ska samarbeta med länsstyrelserna och statliga myndigheter för att hitta lösningar. Vellinge kommun planerar exempelvis söka tillstånd att bygga vallar på Falsterbonäset.

Utöver stigande havsnivåer och översvämningar tittar man även på problemet med erosion.