Tomt

Se hur det såg ut förr

Snart blir det gratis att se hur sin hembygd förändrats över tid.

Västra hamnen i Malmö 1959.

Västra hamnen i Malmö 1959. Foto: Lantmäteriet

Som ett led i ett större digitaliseringsarbete tillgängliggör snart Lantmäteriet en stor mängd historiska ortofoton utan licensavgift. Bilderna sträcker sig från 1930-talet och framåt. När arbetet är klart handlar det om 1 miljon flygbilder som digitaliserats.

– Det innebär en fantastisk möjlighet att göra förändringsanalyser. Bilderna har också ett historiskt värde för den som vill veta mer om sin hembygd eller till exempel se hur timmer flottades, säger Bibbi Fyrberg, produktchef för bild och höjdinformation på Lantmäteriets geodatadivision.

Från och med 1 september kommer du kostnadsfritt kunna ladda ner bilderna. Initialt handlar det om bilder från 50-, 60-, 70- och 80-talet men tjänsten byggs ut allt eftersom.