Hur får jag en bra naturtomt?

Besvarad 2 jan 2019 av Cajsa Lundin

 1. Hej!

  Vi har precis byggt hus och planerar nu inför vår drömträdgård!
  Vi har byggt i ett strandnära område med massor av sommarstugor som grannar. Vi vill ha en tomt som passar in i miljön runt om! Runt huset har vi förutom sommarstugor en massa tallskog!
  Underlaget på vår tomt är idag uteslutande sand!
  Vi tänker oss att vi vill ha en del gräs, men inte en sån perfekt golf-matta..finns det något gräs man kan så direkt i sand.. eller krävs det att vi hyvlar bort sand och fyller på med jord?
  Tar gärna emot tips på andra växter som trivs i sandigt underlag!

  Mvh Sofie
   
 2. Svar

 3. Hejsan Sofie!

  Strandnära med tallskog låter som ett riktigt drömläge! Roligt för er att få bygga hus där, även om sanden ger vissa utmaningar.
  Karaktären på växterna avgörs dock även av arkitektur, och var i landet ni bygger.

  Jag ser framför mig ett grånat hus med avskalad fasad, som smälter in bland tallarna. Men kanske har ni ett vitt skärgårdshus. Det blir väldigt olika resultat på moodboardet så att säga, dvs formspråk och materialval i trädgården och hur man där i placerar/grupperar växter i designen.

  Sandig jord kring tallmark är sannolikt näringsfattig med lite lägre pH-värde (sur jord). Sand gör också att växterna måste vara torktåliga. Vissa vill dock stå i skugga, andra i sol. (Kanske är det också blåsigt? Då bör man göra ytterligare urval bland växterna.)

  Lite allmänna VÄXTTIPS för tallskogsmark:
  Naturliga gräs (som man inte klipper): kruståtel, vårfryle, rödsvingel, fårsvingel, rödven, vårbrodd, pillerstarr. (Vissa kan vara svårt att hitta i handelsträdgård, ett bra alternativ är att fröså)

  För torrt, magert och kalkfattigt läge kan du titta på dessa naturlika perenner: backnejlika, johannesört, gråfibbla, gulmåra, prästkrage, mandelblom, åkervädd, liten blåklocka, skogsviol, styvmorsviol, käringtand.
  Övriga ganska självklara växter: Ormbunkar, ljung, lingon och blåbär. Skvattram, men även andra större rododendron.
  Närmare hus och vid infart kan man absolut ta "mindre naturliga" växter, som favoritväxter eller de som passar eller förstärker önskad karaktär och känsla.

  Vid all etablering krävs rätt bevattning, men rätt växtval ger betydligt mindre skötselinsatser på sikt. Växter som trivs ger en vacker trädgård.

  GRÄSMATTA
  Vad gäller gräsmatta krävs alltid både väldränerat och fuktigt. Sand funkar toppen för gräs, men torkar ut snabbt. Organiskt material, mull, behövs för att bibehålla fukt och näring längre än sand klarar. Mullrik jord har en tendens att liksom "ätas upp" (försvinna) i sand, man brukar få tillföra kontinuerligt. Det går alltså att anlägga gräsmatta i sand, men kräver påpasslig bevattning och näringstillförsel.
  Jag skulle inte schakta bort sanden. Lägg på 5-10 cm (6-7) barkmull (alt torvmull eller kompost). Jag skulle inte blanda den med sanden, utan behålla som övre lager med syfte att bibehålla fukten, vilket hjälper till vid etableringen. Det finns ingen risk att vatten blir stående när det är sand under, och regn kommer att göra att mullämnena sjunker ner i sanden ändå. Förhoppningsvis följer gräsrötterna med neråt så de kan reglera fukttillförseln.
  Bra vore att fråga en lokal gräsmatteleverantör (rullgräs), eftersom de har kunskap om de gräsblandningar som funkar bäst i er växtzon och jordmån. Vanligast är olika blandningar av rajgräs, ängsgröe, rödsvingel och tuvtåtel – alla har sina fördelar och nackdelar.


  Lycka till!

  Hälsar Cajsa Lundin
   
  Cajsa Lundin

  Cajsa Lundin

  Trädgårdsdesigner

 4. Kommentarer

 5. Sofiemagdalena
  Sofiemagdalena ·
  Tack snälla för ditt svar!

  Din syn var inte helt fel, vårt hus har just en grå/brun träfasad för att smälta in i den skånska tallskogen! :)

  Tack för dina många tips! Vi ser fram emot lite vår nu o kunna starta med de planer vi har och planera framåt! :)
   

De senast besvarade frågorna

 1. Hur får jag en bra naturtomt?

  Hej! Vi har precis byggt hus och planerar nu inför vår drömträdgård! Vi har byggt i ett strandnära område med massor av sommarstugor som grannar. Vi vill ha en tomt som passar in i miljön runt om!...
 2. Från grovplanerad till färdig trädgård.

  Hejsan. Vi ska bygga ett hus och jag undrar hur vi ska gå till väga för att ge vår blivande trädgård så bra förutsättningar som möjligt? Vad är lämpligaste att börja med? Häck? Gräsmatta? Osv
 3. Från helt plansprängd tomt till trädgård?

  Hej, Är spekulant på en liten tomt som tidigare varit toppen på ett berg. Idag är det en helt plansprängd yta och marken består till 100% av sprängsten som staplats rakt och fint (inga högar eller...
 4. Sly i fyllnadsmassor

  En hel del sly på tomten. Måste jag gräva upp och forsla bort den eller kan den hänga med i fyllnadsmassorna där de gräver ut husgrunden och använder de massorna för att plana ut en lutning på tomten?
 5. Ritprogram trädgård

  Hej, jag planerar min trädgård i sommarstugan. har du tips på ritprogram som är lätt och gratis?
 6. Mur i brant slänt

  Hej! Vi har på baksidan av vårt hus en hög brant slänt som består av i princip bara sand. Det är svårt att få gräs att växa, det lilla som finns är mest brunt och slänten är dessutom lite för lång...
 7. Bottenlös dybotten i insjö?

  Hej, Jag har nyligen köpt en sommarstuga med strandtomt vid en insjö, där strandskyddet är upphävt och området är detaljplanerat med egna bryggor vid stugorna. Sjön är grund (medeldjup ca 1,6 m)...
 8. Välja rätt häck!

  Hej! Vi skulle vilja plantera en häck för insynsskydd och vindskydd till vår tomt. Några meter ifrån tomtgränsen ligger en väg som kan saltas ibland vid behov vintertid. Funderarde på en tujahäck,...
 9. Lutning gräsmatta

  Hej! Vi tog bort en buske som var planterad i en rabatt och har nu sått gräs där istället. Området som skall bli gräs är ca 4 m2. Mellan huset och det nya gräsområdet är det en altan som gör att...
 10. Stödmur

  Hej! Har slänt på baksidan av vårt hus, ska nu gräva ut en del av denna för att göra en uteplats på ca 3 m i diameter. Funderar på att dela upp stödmur i två avsatser. Med möjlighet att sitta på...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Trädgårdsdesigner Cajsa Lundin vid Form & Funktion svarar på frågor om trädgård.

Ställ en fråga

Verifiering:
Genom att klicka på Skicka godkänner du våra användarvillkor. Läs mer om hur vi samlar in, använder och delar dina data i vår datapolicy och hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Läs mer