Dränering, Renovera

Fick läckage i källaren efter dränering

Betongbrunnen fick sprickor efter dräneringen och det läcker in vatten i källaren.

Medlemmen gingpas nydränerade källare.

Medlemmen gingpas nydränerade källare. Foto: gingpa

Allmänna Reklamationsnämnden rekommenderar ett byggföretag att åtgärda ett läckage i en källare och en trasig brunn efter att företaget varit på plats och utfört en dränering. Arbetet med dräneringen uppges ha skadat betongbrunnen, och läckaget i källaren uppstod på grund av ett rör som inte tätats.

- Jens Bygg & Entreprenad AB åtog sig enligt beställning att dränera vattenbrunnen, sätta in nya rör och kopplingar till miljöförbundet för avlopp samt genomföra stambyte i deras nyköpta hus. Arbetena beställdes i mars 2016. I maj efter utfört arbete konstaterades dock att företaget förstört vattenbrunnen. Företaget hävdade att det var hennes fel att brunnen inte klarade av borrningen som utfördes vid dräneringen. Ytterligare fel som konstaterades var att företaget inte tätat ett rör som går utanför huset in i källaren. Detta missöde orsakade en vattenläcka, går att läsa i anmälan.

Husägaren menar på att företaget inte gått att få tag på, och önskar därför 32 000 kronor till att anlita ett annat företag som tar över projeketet. Men företaget ifråga säger själva att de har varit på plats och försökt avhjälpa felen. 

- Det var inträngande vatten i källare, vilket är åtgärdat. NN informerades om att dräneringen är i akut behov av att göras om eftersom de har ett högt grundvattentryck på sin tomt. Kvarstår läckage i källaren vill det åtgärda detta. När det gäller sprickan i betongbetäckning vid borrhål för dricksvatten, så är även detta åtgärdat. Men det verkar inte som att lagningen fungerar. Det erbjuder därför NN att åtgärda detta, skriver företaget.

Allmänna Reklamationsnämnden delar husägarens bild av problematiken i utförd tjänst. 

- Det är ostridigt att det kvarstår läckage i källaren och att det förekommer sprickor i betongbrunnen. Felen ska avhjälpas av företaget, konstaterar nämnden och fortsätter:

- Företaget har invänt att det har rätt att avhjälpa felen. Det har av utredningen i ärendet inte framkommit att företaget skulle ha nekat att avhjälpa de konstaterade felen. Därför ska företaget beredas möjlighet att avhjälpa felen, skriver nämnden.

Husägaren vill också att företaget ska täcka en gammal brunn på tomten eftersom detta arbete inte utförts tillräckligt bra, men här får hon inte gehör från nämnden. De anser att det inte föreligger något fel i den tjänsten.