Rekordlågt husbyggande och kritik mot kommunerna

Sett ur ett historiskt perspektiv är husbyggandet på rekordlåg nivå enligt färska siffror från branschorganisationen TMF.

Många vill bo i hus men det är för dyrt och byggs för få, menar TMF.

Många vill bo i hus men det är för dyrt och byggs för få, menar TMF. Foto: Bra Hus

Kommunerna lägger stort fokus på att bygga flerbostadshus för att bygga ikapp bostadsbristen, men flera undersökningar visar att det finns ett stort intresse för att bo i hus - större än vad byggandet gör anspråk på. Enligt färska siffror från Statistiska Centralbyrån, som branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF) synat, så är det just nu det lägsta småhusbyggandet på 100 år.

Siffrorna visar att det byggs runt 10 000 småhus per år i Sverige. De har legat på denna nivån i flera år, bortsett från ett dropp för några år sedan i samband med finanskrisen, men ur ett historiskt perspektiv är detta en låg nivå.

TMF skriver i en debattartikel i Dagens Industri att kommunerna borde lägga större fokus på vad som efterfrågas, eftersom det låga utbudet gör att priserna på småhus drivs upp. Man kritiserar kommunerna för att inte ta efterfrågan på allvar.

- Kommuner har i den ena vågskålen ett bostadsförsörjningsansvar, i den andra ett planmonopol. Denna oförmåga hos kommunerna att tillse att det som byggs motsvarar det som efterfrågas är ett misslyckande som pågått under lång tid och ett missbruk av planmonopolet. TMF har visat i en studie från KTH att småhusbebyggelse är mer ekologiskt hållbart än att bara bygga högt och tätt, säger Gustaf Edgren, ansvarig för bostadsmarknadsfrågor vid TMF.

Han menar på att småhus i trädgårdsstäder, i stil med hur man gjort i Bromma strax utanför Stockholm, är ett fullgott alternativ till flerbostadshus och ett byggande som samtidigt möter efterfrågan på hus.

- Statistiken visar sig att småhusbyggandet, trots den starka efterfrågan och trots det underliggande behovet av bostäder och attraktiva miljöer som en välplanerad trädgårdsstad erbjuder, inte ges det utrymme i Sverige som invånarna uttrycker tydliga önskemål om.

Här finner du debattartikeln: Lägsta småhusbyggandet på 100 år