Ekonomi

Antalet hushåll som tror på fallande priser bromsar in

Antalet hushåll som tror på fallande priser bromsar in

Foto: Byggahus.se.

De som tror på fallande huspriser är fortfarande i majoritet, men för första gången på flera månader minskar den gruppen.

SEB:s Boprisindikator, som speglar hushållens prisförväntningar på bostadsmarknaden, har de senaste månaderna varit i en nedåtgående spiral. Men nu ser den trenden ut att vara på väg att vända. För första gången sedan i höstas ökar antalet hushåll som tror på stigande bopriser igen.

- De senaste månadernas kraftiga nedgång i hushållens boprisförväntningar har avstannat och för första gången på åtta månader stiger nu Boprisindikatorn. Men nivåerna är fortfarande låga, fler tror på nedgång än på uppgång och det är en bit kvar innan förtroendet för bostadsmarknaden kan sägas ha återvänt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

34 procent svarar att de tror på stigande priser under året, vilket är en ökning på 4 procent. Samtidigt sjunker antalet som tror på fallande priser från 43 procent till 41 procent. Gruppen som tror på oförändrade priser utgör 20 procent.

De tillfrågade har även fått frågor kring deras bild av reporäntan. I genomsnitt svarar de att de tror att den kommer att ligga på 0,17 procent om ett år.

4 procent av de med rörlig ränta planerar att binda den inom en tremånadersperiod. Det innebär att den gruppen är oförändrad sedan senaste mätningen.