HD: Bostadsrättsägare ansvarar själv för inre renovering efter takläckage

Föreningar ska inte stå för reparation av ytskikt i lägenheter om regnvatten tränger in meddelar Högsta domstolen.

Hustak i Stockholm.

Hustak i Stockholm. Foto: Per Skoglund, Stockholmskällan.

Om regnvatten tränger in i en lägenhet utan att det finns en vållande så är det bostadsrättsägaren själv som ska stå för renoveringen av ytskikt i själva lägenheten, detta slår högsta domstolen fast i ett rättsfall som nu kommer att bli vägledande i frågan.

Domen kommer efter att en bostadsrättsägare i Gamla Stan stämt föreningen i huset då dessa inte velat stå för ommålning. Husets tak läckte in vatten som sedan trängde in i personens lägenhet via vinden. Föreningen stod för byte av gipsskivor men nekade ommålning och spackling med stöd i sina stadgar. Lägenhetsinnehavaren tyckte inte om beslutet och stämde därför föreningen.

Tvisten gick hela vägen till Högsta domstolen och har nu avgjorts.

Den här typen av tvister, där det inte finns en vållande och försäkringen inte täcker skadorna, är ganska vanliga enligt Svenska Dagbladet. Domen blir prejudicerande och kommer därmed att fungera vägledande i framtida tvister.