Ekonomi

Färre tar stora bolån

Ny rapport visar att amorteringen ökar och att gruppen som tar stora bolån i förhållande till sin inkomst samtidigt minskar.

Antalet hushåll med stora bolåneskulder i förhållande till sin inkomst minskar. En bolånerapport som Finansinspektionen tagit fram visar att nya bolånetagare köper billigare bostäder, lånar mindre och amorterar mer. Myndigheten menar på att detta visar att amorteringskravet fått önskvärd effekt.

Dock handlar det inte om några extrema siffror.

- Eftersom relativt få nya bolånetagare påverkas av det skärpta kravet blir effekterna små; nya bolånetagare köper bostäder som i genomsnitt är 1,1 procent billigare och lånar i genomsnitt 1,5 procent mindre till följd av det skärpta amorteringskravet. Effekterna blir större om skulderna ökar mycket i förhållande till inkomsterna, eftersom skärpningen då kommer att träffa fler nya bolånetagare, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Man tycker att det är positivt att det börjar växa fram en tydligare amorteringskultur. 

Den negativa effekt som det skärpta amorteringskravet har på bostadspriserna menar generaldirektör Erik Thedéen inte är just negativ. Snarare är det naturligt med prisvariationer.

– Priser kan falla även framöver oavsett regelförändringar. Men priskorrigeringen hösten 2017 har lite med FI:s regelförändringar att göra, utan beror mest på ökat utbud samt att hushållen började dra öronen åt sig, säger han till SVD Näringsliv