Teknik, Vad kostar det, El & Teknik

Så mycket kostar fiberanslutningen

Post- och Telestyrelsen har granskat fibererbjudanden från 51 aktörer.

Grävning för fiber.

Grävning för fiber. Foto: Marlén Eskilsson

Sverige är ett bra land att bo i om du är ute efter billigt bredband. Post- och Telestyrelsens senaste rapport visar att vi är billigast på fast bredband, och näst billigast på mobilt bredband - detta i en jämförelse med ett urval OECD-länder (se bild nedan).

- Det är roligt att se att vi har ett så bra prisläge i Sverige. Utifrån min bedömning har vår väl avvägda reglering bidragit till detta. Den skapar förutsättningar för god konkurrens och investeringar som i sin tur leder till prisvärda erbjudanden till konsumenter. Därför har PTS regleringsarbete en viktig roll även fortsättningsvis, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

tabell

Sverige i jämförelse med ett urval OECD-länder.

I rapporten har man även granskat priserna på fiberanslutningar. Antalet fiberabonnemang ökade med 18 procent mellan 2014-2015, och den här utvecklingen förväntas fortsätta. Men att jämföra priserna för anslutningarna är inte helt enkelt.

- Årets studie bekräftar den bild som framkom i PTS prisrapport 2014, nämligen att det är stora skillnader i vad som ingår i olika aktörers erbjudanden. Priset som konsumenten betalar för att ansluta sin villa är i stor utsträckning beroende på hur mycket arbete, material och utrustning som ingår i erbjudandet, skriver myndigheten i rapporten.

Det enda som ingick i samtliga erbjudanden var slang och rör. Grävarbeten på och utanför tomt, teknisk utrustning och återställning av tomten är exempel på sådant som bara ingick i vissa erbjudanden.

Värt att notera är också att i priserna nedan ingår inte abonnemangsavgiften, denna har inte jämförts. Däremot har myndigheten granskat nätavgiften som tillkommer i vissa fall. 

- I drygt 30 procent av erbjudandena ingick en månadsavgift som kunden måste betala till nätägaren efter att villan har fiberanslutits. Den lägsta avgiften var 40 kronor per månad och den högsta 795 kronor per månad. Genomsnittsavgiften låg runt 160 kronor per månad, rapporterar myndigheten.

Priser för att ansluta fiber till huset

  • ”Alla erbjudanden”: Medianpriset var 15 000 kr medan det lägsta standardpriset för ett erbjudande var 3 449 kr och det högsta 26 500 kr.
  • ”Allt ingår”: Medianpriset var 19 650 kr, det lägsta standardpriset för ett erbjudande uppgick till 13 500 kr och det högsta till 21 900 kr.
  • ”Utan grävarbete”: Medianpriset var 14 450 kr. Det lägsta standardpriset på ett erbjudande uppgick till 4 980 kr och det högsta till 25 000 kr. Priset utan grävarbete var alltså runt 5000 kr lägre än för erbjudanden där grävarbeten ingår.
  • ”Utan grävarbete med nätavgift”: Denna kategori av erbjudanden hade både det billigaste och det dyraste anslutningspriset i kartläggningen. Medianpriset låg på 16 000 kr, det lägsta priset för ett erbjudande uppgick till 3 449 kr och det högsta till 26 500 kr.