El & Teknik

PTS rapport: Stor prisskillnad på fiber

Post- och telestyrelsen har granskat installations- och abonnemangskostnader på fiber.

PTS rapport: Stor prisskillnad på fiber

Foto: Tassemarkensfibernat.se

Skillnaden mellan billigaste priset för att dra fiber till huset och det dyraste är stor enligt en utredning som Post- och telestyrelsen gjort. Deras rapport visar att det lägsta priset låg på 4 800 kronor, medan det högsta mätte hela 54 000 kronor.

Det som framför allt påverkar priset är grävjobbet och huruvida det ingår nätavgift eller ej i kostnaden. Men också valet av utrustning, kontraktstid och var du bor (kommun) påverkar.

Genomsnittskostnaden uppges ligga på 18 000 kronor, då ingår det mesta. Genomsnittspriset vid exkluderande av grävjobb ligger på 13 000 kronor. Kopplar du dessutom på en månatlig nätavgift är snittpriset istället 11 000 kronor.

Även abonnemangskostnaderna skiljer sig kraftigt åt. De varierar exempelvis mellan 200-400 kronor per månad för 100 megabit per sekund, med andra ord en skillnad på 2 400 kronor per år.

Inte så oväntat hittar du oftast de lägre priserna för enskilda husägare i nät där det finns flera leverantörer att välja mellan. Absolut lägst blir det dock för föreningar som fått erbjudande från en leverantör, så kallat exklusivitetsavtal.

- Det lägsta priset i fallstudien för ett bredbandsabonnemang med minst 700 Mbit/s var ett erbjudande via exklusivitetsavtal vilket kostade 225 kr i månaden. Motsvarande erbjudande från andra former av abonnemang låg på mellan 800-1000 kronor. Det är en anmärkningsvärt stor skillnad mellan gruppanslutningar och andra former av abonnemang, vid högre hastigheter, skriver Post- och telestyrelsen i rapporten.

Att priserna och avtalen varierar så stort är något som påverkar konsumentens möjligheter att göra ett bra val, det blir svårare att få en överblick och kunna förstå sig på det föreslagna priset. Post- och telestyrelsen hoppas kunna få ändring på det här.

- Vi har även i andra sammanhang sett att bristande transparens, att det är svårt att ta till sig information i ett erbjudande eller avtal, är ett stort problem för konsumenter på marknaden för elektronisk kommunikation. Under 2015 kommer vi därför att genomföra tillsyn av information i avtal för att se till att de är tydliga, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Sveriges bredbandspriser ur internationellt perspektiv:

  • Det billigaste erbjudandet på fast bredband (minst 100 Mbit/s) låg under 2014 på 199 kronor. Det är en ökning sedan året före. Det placerar Sverige på en tredjeplats internationellt sett (2013 var Sverige billigast). Denna jämförelse inkluderar inte gruppavtal.
  • Det billigaste erbjudandet för medelanvändare (minst 10 Gbyte per månad) på mobilt bredband som fristående tjänst, till exempel till surfplattan, gick på 199 kronor under 2014. Det är en ökning sedan året före och placerar Sverige på nionde plats internationellt sett, mot en sjätteplats år 2013.
  • Priset på det billigaste mobiltelefoniabonnemanget har ökat något. En förklaring är att det ingick lite mer data i abonnemanget. Priset placerar Sverige på plats sju ur ett internationellt perspektiv.

Läs mer
Dra fiber till huset
Diskutera fiber i forumet