Ekonomi, El & Teknik

Ris och ros åt elbolagen

Kundernas förtroende för elhandelsföretagen har förbättrats en smula, visar årets mätning av Svenskt Kvalitetsindex. Mest positiva är kunderna till de lokala företagen, medan de stora eljättarna hamnar i bottenligan.

Alla behöver vi el.

Alla behöver vi el. Foto: Marléne Eskilsson

Årets Svenskt kvalitetsindex visar att privatkunderna i mindre och mellanstora städer generellt är mer nöjda med sina elhandelsföretag än kunder i storstadsområdena. Högst betyg får – för tredje året i rad – Luleå Energi, följt av Sollentuna Energi. Längst ner finns eljättarna Fortum, E.on och Vattenfall som fått ett betydligt sämre betyg, knappt godkänt.

Svenskt kvalitetsindex gör varje år en stor granskning energibranschen som baseras på över 14 000 intervjuer med såväl privatkunder som företagskunder.

Förtroendet för energibranschen är fortfarande relativt lågt i jämförelse med andra branscher, men jämfört med tidigare år har medelbetyget stigit något. Enligt SKI:s beräkning av kundnöjdhet har energibranschen ett medelbetyg på 65,5, vilket kan jämföras med till exempel bankerna som har ett snitt på 71,9.

– Vi konstaterar att kunderna upplever att service- och produktkvaliteten har förbättrats. Men vi ligger fortfarande alltför lågt. Därför fortsätter det tålmodiga arbetet att förbättra och förenkla för elkunderna i sitt umgänge med våra medlemsföretag, säger Kjell Jansson, vd på Svensk Energi.

Elhandelsföretag med mest nöjda kunder

Luleå Energi 78,4
Sollentuna Energi 74,2
Jämtkraft 72,7

Elhandelsbolag med minst nöjda kunder

Vattenfall 63,3
E.on 60,9
Fortum 60,3

(Källa: Svenskt Kvalitetsindex, 2011)