Juridik, El & Teknik

Ny teknik för att utvinna el ur vågor

En ny typ av vågkraftteknik förväntas halvera elproduktionskostnaden, tester inleds under nästa år.

Ny teknik för att utvinna el ur vågor

Energimyndigheten satsar 4,8 miljoner kronor på tester av en ny typ av vågkraftteknik som använder sig av ett mekaniskt utjämningssystem istället för en hydraulisk lösning. Tekniken ska testas och utvärderas vid Risör i Norge under 2013. Förväntningarna är att den ska ge en utnyttjandegrad på 65 procent i bra vågförhållanden istället för nuvarande 30-35 procent, detta eftersom den även kan ta tillvara på de stora vågorna vilket den andra tekniken inte klarar.

– Olika vågklimat kräver olika tekniker. Det här projektet är ett steg i att bredda satsningen på havsenergiteknik samtidigt som vi främjar svensk miljöteknik, säger Angelica Pettersson på Energimyndigheten.

Eftersom utnyttjandegraden ökar kraftigt så sjunker samtidigt elproduktionskostnaden vilket i slutändan gynnar konsumenterna. Man gör bedömningen att kostnaden kommer att kunna halveras jämfört med nuvarande hydrauliska teknik.