Ekonomi

SBAB varnar för upptrissad bostadsmarknad

Mäklarnas höga förväntningar på priserna på bostadsmarknaden de närmaste åren skapar risker, enligt SBAB:s expert.

Mäklarna förväntar sig fem-procentiga prisökningar på husmarknaden varje år under de kommande fem åren, men SBAB anser att förväntningarna ligger i överkant.

- Förväntningarna kanske kan tyckas vara blygsamma, givet de senaste årens våldsamma prisuppgångar. Men de ligger de definitivt i överkant av vad som får bedömas som rimligt. Varningsljuset blinkar kanske inte rött ännu men det är absolut inte grönt heller, säger Tor Borg, chefekonom hos SBAB.

Enligt Tor Borg kan överdrivna förväntningar orsaka prisfall eftersom förväntningar som inte slår in kraftigt påverkar prisbilden på marknaden.

Störst risk ser han i Göteborg.

- Om någon storstadsregion ska pekas ut som mer sårbar än andra så är det nog Göteborg. Förväntningarna på framtida prisökningar är mer uppdrivna där än i Stockholm och Malmö, säger Tor Borg.