Ekonomi

Riksbanken sänker reporäntan

Både reporäntan och räntebanan justeras ner, och bankerna passar då på att sänka sina räntor.

Igår meddelade Riksbanken att de sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent, de justerar samtidigt ner reporäntebanan för hela prognosperioden. Beslutet motiveras med att inflationstrycket bedöms bli lägre än vad som förutspåddes i oktober eftersom inflationen sjunkit i omvärlden. 

"Återhämtningen i omvärlden är viktig för svensk ekonomi, som efter drygt ett år med svag tillväxt är på väg mot ljusare tider. Riksbankens direktion bedömer nu att det är lämpligt att höja räntan först i början av 2015. Då väntas återhämtningen stå på fastare mark och inflationen vara på väg upp. I slutet av prognosperioden uppgår reporäntan till 2,6 procent."

Reporäntebana

Flera banker har redan sänkt sina boräntor efter beskedet.

– Vi sätter alla räntor individuellt efter varje person men nu sänker vi listpriset på våra tremånadersräntor från 2,87 procent till 2,72 procent, säger SEB:s presschef Anna Helsén till telegrambyrån TT.