Ekonomi

Regeringen föreslår nytt beräkningssätt för reavinstskatten

Idag lämnades propositionen in gällande slopat uppskovstak och utökat uppskov av skatten vid försäljning av bostäder.

Regeringen föreslår bland annat ökat uppskov på skatten vid försäljning av bostäder.

Regeringen föreslår bland annat ökat uppskov på skatten vid försäljning av bostäder. Foto: Marlén Eskilsson

Som väntat föreslår regeringen i en proposition idag ett slopat uppskovstak vid försäljning av bostäder. Tanken är att taket för uppskov på inbetalning av skatt ska slopas under en fyraårsperiod, och att den som köper en billigare bostad ska kunna få ett större uppskov än idag. Målsättningen är att detta ska öka rörligheten på bostadsmarknaden, och motivera fler som idag sitter i för stora bostäder att byta ner sig till mindre billigare.

En förändring är att uppskovet när du köper en billigare lägenhet ska beräknas annorlunda än vad det gör idag. Uppskovet ska beräknas som en kvotandel av vinsten, vilket innebär att vinsten multipliceras med kvoten mellan kostnaden för den nya bostaden och den gamla bostadens försäljningspris - istället för att prisskillnaden mellan bostäderna räknas av från vinsten.

Så här förklarar regeringen själva systemet: "Den som till exempel säljer sin bostad för 1 miljon kronor, gör en vinst om 300 000 kronor och köper en ny bostad för 800 000 kronor kan i dag få ett uppskov på maximalt 100 000 kronor. Med den föreslagna regeln skulle det maximala uppskovet i stället bli 240 000 kronor."

Förslaget är en fortsättning på det bostadspolitiska program som regeringen presenterade redan i somras. Om allt går som det är tänkt kommer det slopade uppskovstaket att börja gälla från och med 1 januari 2017 och då avse de försäljningar som sker mellan 21 juni 2016-30 juni 2020. Även det större uppskovet när du införskaffar en billigare bostad är tänkt att börja gälla från och med 21 juni 2016, men utan tidsbegränsning framåt i tiden.

Källa: Dagens Industri