Ekonomi

Majoriteten tror att huspriserna sticker iväg uppåt

Andelen som tror att huspriserna kommer att stiga framöver ökar stort.

För andra månaden i rad fortsätter SEB:s Boprisindikator uppåt. Det innebär att det nu är 71 procent som tror på stigande bostadspriser under året.

Tittar vi istället på själva indikatorn, som är förhållandet mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, så ligger den nu på 60 - vilket är en ökning med 10 enheter sedan föregående månad.

- Det är en ovanligt stor uppgång. En viktig förklaring är den räntesänkning som Riksbanken genomförde i februari. Utsikterna om fortsatt extremt låga räntor verkar just nu väga tyngre än de politiska diskussionerna om till exempel slopade ränteavdrag och hårdare amorteringskrav, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

I Boprisindikatorn undersöks även hushållens inställning till ränteläget. Denna månaden tror majoriteten att reporäntan kommer att mäta 0,03 procent om ett år, vilket är en nedgång jämfört med förra månadens 0,15 procent. Endast 5 procent av de tillfrågade med rörlig ränta planerar att binda den inom en tremånadersperiod.