Juridik, Tak, Ekonomi

Klagade inte i tid och förlorade rätten att klaga

Är du missnöjd med entreprenörens jobb måste du reklamera i tid, annars förlorar du din rätt att klaga. Det fick en konsument erfara när hon anmälde en bristfällig överlåtelsebesiktning till Allmänna reklamationsnämnden.

Det är lätt att det blir en läcka vid skorstenen.

Det är lätt att det blir en läcka vid skorstenen. Foto: Medlemmen husbonden

Den 20 juni 2013 utförde en besiktningsman en överlåtelsebesiktning åt en konsument för 5 000 kr i samband med ett husköp. Besiktningsmannen gjorde då inga noteringar vad gäller husets tak.

Under årsskiftet 2013/2014 målade och tapetserade konsumenten sin övervåning. Sent på hösten 2014 upptäckte hon att det regnade in vid skorstenen, för den nya tapeten hade blivit fuktskadad. Då anlitade hon en plåtslagare och denne konstaterade att det var stora brister i taket.

Den 23 april 2015, ca 6 månader efter upptäckten av felet, kontaktade hon besiktningsmannen och meddelade det inträffade. De bestämde möte för att diskutera saken, men besiktningsmannen bokade av mötena upprepade gånger av olika skäl och hördes sedan inte av alls.

Hon ansåg att hon inte skulle ha betalat så mycket för huset om hon hade vetat hur dåligt skick taket var i och att besiktningsmannen därför borde ersätta henne för att byta taket. Detta anmälde hon till ARN.

Besiktningsmannen motsatte sig kravet och hänvisade till att det vid besiktningen inte fanns några synliga skador på taket, att det gått två år sedan besiktningen genomfördes och att takets skick kan ha försämrats sedan dess. Dessutom menade han att taket var 25 år gammalt och då lämnas inga garantier. Konsumenten hade heller inte anmält skadan i god tid efter att den uppkom.

ARN beslutade att avslå konsumentens begäran om ersättning för takbytet på grund av att hon inte hade underrättat besiktningsmannen om den felaktiga besiktningen inom skälig tid efter att hon upptäckt det. De hänvisar i sitt beslut till 17 § första stycket i konsumenttjänstlagen, där det står att man skall underrätta näringsidkaren om en reklamation inom skälig tid, vilket det alltid är om man gör det inom 2 månader efter att man märkt felet. Om konsumenten inte reklamerar inom skälig tid går rätten att åberopa felet förlorad, enligt 18 § i samma lag.

Läs mer

Konsumenttjänstlagen