Byggahus.se

Klagade inte i tid och förlorade rätten att klaga

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida · 2 706 inlägg

  Redaktionen

  På konsumentens sida
  Är du missnöjd med entreprenörens jobb måste du reklamera i tid, annars förlorar du din rätt att klaga. Det fick en konsument erfara när hon anmälde en bristfällig överlåtelsebesiktning till Allmänna reklamationsnämnden.

  Du kan läsa artikeln här: Klagade inte i tid och förlorade rätten att klaga
   
 2. T
  Husägare · Stockholm · 4 196 inlägg

  twoody

  Husägare
  Hur kan det vara en bristfällig besiktning om det nu inte fanns några synbara fel vid besiktnings tillfället .
   
 3. Marlen Eskilsson
  Administrator · Skåne · 6 633 inlägg

  Marlen Eskilsson

  Administrator
  Att det inte fanns synbara fel var besiktningsmannens ord. De står oemotsagda eftersom ärendet nu inte ens prövas.
   
 4. T
  Husägare · Stockholm · 4 196 inlägg

  twoody

  Husägare
  Nej i detta fall förstår man att det inte prövas eftersom det inte går att säga att det var något fel vid besiktningen .
  Det står i artikeln att taket var över 25 år . Och då får man räkna med ett viss undehåll och det kan man inte belasta en besiktningsman för .
   
 5. F
  Byggveteran · Höllviken/Malmö, Skåne · 4 173 inlägg

  falkn

  Byggveteran
  Man ska nog hålla isär begreppen lite här. Det finns ingen garanti i detta fallet eftersom entreprenören utfört arbetet åt tidigare ägare. Det enda köparen kan åberopa är att besiktningsmannen borde ha upptäckt detta. Dock har han inte heller skrivit att taket är utfört korrekt, bara att skador saknas. Där finns alltså inget som besiktningsmannen kan bli skyldig till. Jag håller dessutom med om beslutet att avslå p.g.a. tiden som gått.

  Köparen har en enorm undersökningsplikt när denne köper en fastighet. Detta är inget man överlåter åt besiktningsmannen, de kan också missa saker.
   
 6. Marlen Eskilsson
  Administrator · Skåne · 6 633 inlägg

  Marlen Eskilsson

  Administrator
  Jag uppfattade det som att de har inte ens har tittat på skälen han anger eftersom hon ändå klagade för sent. Men det är ju möjligt att han hade fått rätt ändå.
   
 7. C
  Medlem · 10 662 inlägg
  Nu handlade det ju om köparen vs. besikningsmannen och huruvida denne borde ha anmärkt på takets skick, och inte om huruvida köparen hade någon reklamationsrätt gentemot hantverkaren som reparerat taket 25 år tidigare.

  Från artikeln:

  Nu har jag förvisso inte läst ARN:s utslag (en länk till källan skulle inte ha skadat), men det som jag fetat är lite intressant då det är nonsens i det avseendet att det faktiskt inte är så det står. Lagtexten man hänvisar till är:

  17 § Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid.
  ...

  Dvs. konsumenten har minst två månader på sig att reklamera felet efter upptäckt, vilket är något helt annat än att konsumenten bör reklamera felet inom två månader.

  Intressant nog har ARN i andra avgöranden tvärtom noterat att "skälig tid" inte närmare definieras av lagen och att det av förarbetena framgår att skälig tid åtminstone skall inrymma tid för köparen att överväga om fel kan åberopas och att rådgöra med sakkunnig i frågan, och därmed måste avgöras från fall till fall.

  Har det uppstått något missförstånd på vägen här, månntro?
   
  • Laddar…
 8. F
  Medlem · Etelä Pohjanmaa · 2 023 inlägg

  Finndjävel

  Medlem
  Usch vad trött man blir på människor som flyttar till hus och tror att de ska slippa allt underhåll. När de märker att det inte är som att bo i lägenhet så ska nån annan betala.
  Att plåtslagaren tyckte det var stora brister på taket är kanske inte så underligt. Han ville väl lägga ett nytt tak.
   
  • Laddar…
 9. Snigla
  Maskot · Skåne · 9 080 inlägg

  Snigla

  Maskot
  Inget konstigt med det avslaget, inte heller besiktningen (med den info vi fått) - dock synd att nya ägaren är missnöjd!
   
 10. I
  Medlem · Uppsala · 4 834 inlägg

  injonil

  Medlem
  Låg kvalitet på denna artikel.
   
 11. elpaco
  Nybyggare · Västra Götaland · 4 077 inlägg

  elpaco

  Nybyggare
  Och på din och min kommentar ..
   
 12. I
  Medlem · Uppsala · 4 834 inlägg

  injonil

  Medlem
  Jag ger feedback till Byggahus (skälen finns redan tydligt i cpalm's inlägg). Vad du pysslar med vet jag inte.
   
 13. Marlen Eskilsson
  Administrator · Skåne · 6 633 inlägg

  Marlen Eskilsson

  Administrator
  Då vill jag försvara artikeln med att det är en nyhetsnotis och inte ett djuplodande reportage. Jag baserar notisen på en summering av ett beslut från ARN. Sådana summeringar (som jag betalar för att ta del av) är på en sida och de har en rubrik med en sammanfattning om anmälarens krav, motpartens svar och nämndens beslut. Jag tyckte att den var intressant att skriva om eftersom den är sedelärande och har ett viktigt budskap, fastän det inte fanns så mycket information: Vänta inte inte med att reklamera, utan gör det så fort du kan!

  Summeringarna får jag i en pdf-fil och jag kan inte publicera den som den är. Det gör inte ARN heller, så det finns inget att länka till.
   
  • Laddar…
 14. I
  Medlem · Uppsala · 4 834 inlägg

  injonil

  Medlem
  Artikelns hänvisningar till lagen är helt felaktiga, det är problemet.
   
 15. Marlen Eskilsson
  Administrator · Skåne · 6 633 inlägg

  Marlen Eskilsson

  Administrator
  Så här skriver nämnden ordagrant:

  Motiveringen till nämndens beslut
  Bedömningen av om överlåtelsebesiktningen varit felaktig eller inte ska göras utifrån en analog tillämpning av konsumenttjänstlagen (1985:716). Vill konsumenten åberopa att besiktningen är felaktig måste han eller hon underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter att han eller hon märkt felet (17 § första stycket konsumenttjänstlagen). Om konsumenten inte reklamerar inom denna tid går rätten att åberopa felet förlorad (18 §) samma lag.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.