Ekonomi

Hittills i år: Något färre inbrott

Inbrottsstatistiken sjunker men skadegörelsen ökar kraftigt.

Under årets första halvår minskade antalet inbrott med 2 procent enligt Brottsförebyggande Rådet, Brå. Det är försäkringsbolaget If som har kartlagt årets statistik från Brå, och jämfört den med samma period förra året. Resultatet visar att antalet vardagsbrott ökat generellt sett, men att inbrotten som delkategori minskat något.

Totalt har 20 060 inbrott anmälts, jämfört med fjolårets 20 396. Vardagsbrotten ökar dock totalt sett med 5 procent.

Den delkategori som drar upp statistiken är skadegörelse. Den har under perioden som nämns ovan ökat med hela 34 procent.

– Att skadegörelseanmälningarna ökat så pass mycket är anmärkningsvärt. Nu måste rättsväsendet visa att anmälningarna faktiskt leder till någonting också, att fallen utreds och att brotten får konsekvenser, säger Göran Kellner, utredningschef på If.