Ekonomi

Dessa grupper använder mest RUT och ROT

Vilka är det som nyttjar RUT och ROT, och till vad?

Majoritet använder RUT för städtjänster.

Majoritet använder RUT för städtjänster. Foto: Byggahus.se.

Skatteverket har undersökt vilka som är flitigast nyttjare av RUT- och ROT-avdraget, samt vad de i majoriteten av fallen har använts till.

Resultatet visar att det främst är män som nyttjar ROT - ofta män mellan 65-70 år med högre inkomst än genomsnittet. Dock börjar ökningen skönjas redan bland män i 40-årsåldern och uppåt. Samt kvinnor som nyttjar RUT, och då främst kvinnor över 70 år eller höginkomsttagare med barn.

- Den mest påtagliga skillnaden mellan åldersfördelningen i hela befolkningen och bland de som gör RUT - respektive ROT-avdrag, är att få unga personer gör avdragen. Äldre är överrepresenterade bland de som gör RUT-avdrag, medan ROT-avdrag används mest av de som är i medelåldern fram till ungefär 70-års ålder, skriver Skatteverket i analysen.

Vidare visar undersökningen att i takt med att det blir fler barn i hemmet ökar också användandet av avdragen. Men efter fjärde barnet minskar det igen.

Skatteverket har också undersökt vad vi använder avdragen till.

– ROT-avdrag har använts mest till bygg, målning och tapetsering samt VVS-arbeten. RUT-avdrag har till 95 procent använts för städtjänster, säger Ida Björklund, analytiker vid Skatteverkets analysstab.

Det är regeringen som har beställt den här fördjupade analysen från Skatteverket.