Juridik, Ekonomi

Grannar måste underrättas brevledes om bygglov

Om kommunen inte kontaktat grannarna gäller inte tidsfristen för när en överklagan på bygglov ska vara inlämnad.

Att enbart annonsera bygglov i Post- och Inrikes Tidningar räcker inte, grannarna måste underrättas direkt också annars gäller inte tidsfristen för när ett överklagande ska vara inlämnat konstaterar Högsta domstolen - detta efter att ett par har överklagat kommunens beslut att avslå deras överklagan med hänvisning till att den var inlämnad försent.

Ärendet gäller ett bygglov i Karlstad där grannarna menar att de fick reda på beslutet av en slump eftersom kommunen aldrig kontaktade dem. När de överklagade bygglovet till kommunen fick de till svar att deras överklagan inte skulle prövas då tidsfristen gått ut. Paret överklagade då till länsstyrelsen men fick avslag även där. Efter att ha vänt sig till Högsta domstolen med en ansökan om återställande av försutten tid har de dock nu fått rätt i sak, och kommunen tvingas därmed ta hänsyn till deras överklagande.