Kan inte överklaga bygglov om grannfastigheten inte angränsar

Friliggande områden räknas inte som rågranne och har därmed inte rätt att överklaga bygglov, avgör Högsta domstolen.

Rågrannar (angränsande fastigheter) har rätt att överklaga bygglov, men inte om bygglovsfastigheten består av flera friliggande områden och grannfastigheten inte gränsar till just det område som bygglovet avser. Friliggande områden ska nämligen räknas som egna fastigheter, detta slår Högsta domstolen fast i ett domslut.

Med friliggande områden avses områden som inte ingår i fastigheten och som är skilda från varandra genom mark eller vatten.

Det finns dock avsteg från detta, och det är om bygglovet angår grannen på annat sätt. Det ges dock inga exempel på sådana sätt och i fallet med prejudikatet ovan så fanns inga sådana indikationer.

- Om bygglovsfastigheten består av flera friliggande områden, bör alltså en granne inte ha rätt att överklaga enbart därför att hans eller hennes fastighet gränsar till ett av dessa områden; därutöver bör krävas att grannfastigheten gränsar mot just det område som bygglovet avser. Grannen kan dock ha rätt att överklaga om det framgår på annat sätt att bygglovet angår honom eller henne, skriver Högsta domstolen i ett pressmeddelande.