Ekonomi

Fler tror på stigande huspriser - februari 2013

Februari månads boprisindikator från SEB visar att svenska folket tror på stigande priser på bostadsmarknaden.

Svenska hushåll har under februari månad blivit betydligt mer positivt inställda till priserna på bostadsmarknaden, allt fler tror på stigande priser och indikatorn är nu uppe på den högsta nivån sedan juni 2011. Totalt tror 44 procent på stigande priser medan 20 procent tror på sjunkande, 28 procent tror att priserna kommer att ligga kvar på nuvarande nivå. Samma siffror förra månaden var 36, 29 och 29.

– Varslen på arbetsmarknaden har bromsat upp och börsen har utvecklats starkt den senaste tiden. Hushållen tolkar uppenbarligen dessa faktorer som att en konjunkturåterhämtning är på väg och spår därför både högre bostadspriser och högre reporänta framöver, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Boprisindikatorn visar också att hushållen tror att reporäntan kommer att börja höjas i år och att den ligger på 1,24 procent i slutet av 2013.