Ekonomi

Extrem ökning av plan- och bygglovsavgifterna

Plan- och bygglovsavgifterna följer inte en rimlig kostnadsutveckling visar en granskning som KTH genomfört.

Extrem ökning av plan- och bygglovsavgifterna

Plan- och bygglovsavgifterna har skenat iväg de senaste 25 åren, enligt en rapport som Kungliga tekniska högskolan tagit fram åt branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen, TMF. Sedan 1990 har Sverige sett ökningar som inte anses rimliga. 

- Avgiftsökningen är enorm och mest anmärkningsvärd är den stora skillnaden mellan olika kommuner. Man måste verkligen fråga sig om detta är rimligt. Planmonopolet gör att kommunerna har en oerhört stark ställning vid prissättningen, säger David Johnsson, vd för TMF.

I genomsnitt handlar det om kostnadsökningar på 400 procent, men i vissa kommuner har avgifterna ökat med så mycket som 800 procent. Detta kan sättas i relation till de övriga byggherrekostnader som granskats så som VA-anslutningskostnaden som i genomsnitt uppges ha ökat med omkring 150 procent och elanslutningsavgiften som har ökat med 219 procent. Tjänsteprisindex under samma period visar bara på en 70-procentig ökning.

TMF vill nu att Konkurrensverket granskar utvecklingen, speciellt eftersom det handlar om administrativa kostnader som ökat mer än de privata tjänsterna gjort under samma period.

- Det påstås ofta att det har blivit dyrare att bygga hus, men den främsta kostnadsökningen står kontorsarbetet på kommunerna för – inte kostnaden för själva byggandet. Det är nödvändigt att tillsätta en utredning som genomför en oberoende granskning av orsaken till att just plan- och bygglovsavgifterna skenat på detta sätt, säger David Johnsson.