Ekonomi

Dyrt att bryta bundna lån

Det kan bli dyrt att bryta ett bundet lån i förtid, men trots att det kan handla om 100 000 kronor menar 60 procent att de inte fått någon information från banken.

Personer som bundit och spridit sina lån över olika löptid är mer låsta och får svårare att förhandla om räntan. Nu visar också en ny undersökning som Villaägarnas Riksförbund genomfört att många uppger att bankerna inte gett dem tillräcklig information. Sex av tio menar att de inte fått någon information alls från banken om vad det kostar att bryta ett bundet lån i förtid. Och 32 procent av de med bundna bolån säger att det var banken som var ledande i beslutet att skaffa bundna bolån med olika löptider, ungefär lika många säger sig också ångra beslutet.

– Det är inga småpengar det handlar om för ett hushåll som oväntat måste sälja huset på grund av skilsmässa eller dödsfall. Att bara drygt 40 procent av bankkunderna säger sig känna till reglerna är djupt otillfredsställande, säger Daniel Liljeberg som är chefekonom hos Villaägarnas Riksförbund.

Villaägarnas Riksförbund har också räknat ut vad det med dagens regler kostar att lösa ett femårigt lån på 1,3 miljoner kronor som ingicks 2010 - resultatet visar att det skulle kosta 102 000 kronor.

Har du bundna lån? Klicka här för att komma till en sida där du kan räkna ut vad det kostar att lösa dem: www.villaagarna.se/Paverka/Villaagarnas-opinionsbildning/Bolan/Rakna-ut-vad-kostar-att-bryta-ett-bundet-bolan