Ekonomi

ARN: Fuktskadad bänkskiva var köksföretagets fel

Anmält köksföretag bör leverera en ny bänkskiva och stå för kostnaderna som bytet medför, enligt ARN.

En bänkskiva, dock inte den i artikeln.

En bänkskiva, dock inte den i artikeln. Foto: Medlemmen Larsg

En husägare i Dalarna tvistar med HTH Kök Svenska AB efter att hans bänkskiva blivit fuktskadad. Husägaren vill ha ny bänkskiva samt bli ersatt för ned- och återmontering. Kökstillverkaren anser dock att fuktskadan beror på ett monteringsfel. Detta har tagit dem till Allmänna Reklamationsnämnden.

Bänkskivan är av laminat med kärnpapp på undersidan vilket innebär att Alu-tejp ska monteras undertill i känsliga områden. Men då alu-tejpen endast monterats vid spis och diskmaskin - inte vid diskhon - har inte samtliga känsliga områden skyddats. Det är detta som kökstillverkaren tar fasta på. Husägaren påpekar dock att monteringsanvisningen inte innehåller den här informationen, därmed är den korrekt installerad.

Allmänna Reklamationsnämnden slår fast att det är ostridigt att skadan på bänkskivan uppstått på grund av fukt och att detta berott på att Alu-tejp inte monterats på undersidan av bänkskivan vid diskhon. Därmed hänger avgörandet i ärendet på monteringsanvisningen.

- Av utredningen framgår att den aktuella bänkskivan levererats tillsammans med en monteringsanvisning. Efter genomgång av denna konstaterar nämnden att det inte framgår att Alu-tejp skulle monteras på undersidan av bänkskivan vid diskhon. Nämnden anser därför att företaget inte bevisat att företaget informerat NN om detta vid köpet. Den av företaget levererade varan är därmed att anse som felaktig, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.

Kökstillverkaren rekommenderas därför stå för en ny bänkskiva, samt betala 7 600 kronor som ska täcka demontering av den gamla bänkskivan och montering av den nya.