Ekonomi

Andelen hushåll som tror på stigande bopriser minskar

Så här tänker hushållen om huspriserna och boräntan framöver.

Många tror fortfarande på stigande huspriser, men inte lika många som i våras.

Många tror fortfarande på stigande huspriser, men inte lika många som i våras. Foto: Byggahus.se

Majoriteten av hushållen tror fortfarande på stigande bopriser under året enligt SEB:s Boprisindikator. Men från att ha legat på väldigt höga tal minskar gruppen sedan en tid tillbaka i manstyrka.

- Det vi ser liknar allt mer ett trendbrott i hushållens boprisförväntningar. På två månader har indikatorn fallit 12 enheter och jämfört med den senaste toppen i maj är nedgången 18 enheter. Det är en rejäl nedgång. Samtidigt ska det understrykas att två tredjedelar av hushållen fortfarande tror på stigande priser så det handlar inte om någon störtdykning, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Samtidigt ökar antalet hushåll som tror på fallande priser under det kommande året - från 11 till 15 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar också något och ligger idag på 14 procent från föregående månads 12 procent.

I Boprisindikatorn undersöker man även hur hushållens ränteförväntningar ser ut. Månadens resultat visar att fler tror på ökade räntor inom ett år. Hushållen bedömer att reporäntan kommer att ligga på 0,2 procent om ett år, det är en ökning med 0,14 procentenheter.

- Hushållens förväntningar på reporäntan är trögrörliga så det här är en ganska stor uppgång. Att hushållen tror att en räntehöjning rycker närmare är också en delförklaring till varför förväntningarna på boprisutvecklingen sjunker. Många är sannolikt medvetna om att de senaste årens bostadpriser drivits på av stadigt sjunkande räntor, säger Jens Magnusson.

Siffran över de som tänkt binda sitt bolån varken ökar eller minskar. Totalt handlar det om sex procent som planerar binda sina lån.