Ekonomi

Ägaruppgifter för fastigheter ska även fortsatt vara hemliga

Kreditupplysningsföretag får inte rätt mot Skatteverket - ville få information om fastighetsägare via fastighetstaxeringen.

Högsta förvaltningsdomstolen tänker inte pröva fallet där kreditupplysningsföretag hoppats på att få en ändrad dom så att de återigen kan få ut ägaruppgifter om fastigheter via Skatteverket. Kammarrättens dom står därmed fast, och denna går på Skatteverkets linje.

Kreditupplysningsföretag har tidigare kunnat ta emot ägaruppgifter om fastigheter genom Skatteverket. De har helt enkelt begärt ut uppgifterna som allmänna handlingar och Skatteverket har då skickat en datafil med fastighetstaxeringsuppgifter där fastighetsägarna stått med.

2015 valde dock Skatteverket att ompröva huruvida detta verkligen kunde anses vara offentliga uppgifter, och kom fram till att det inte var det. Därmed slutade de också att lämna ut ägaruppgifter till kreditupplysningsföretagen. De senare valde då att överklaga beslutet.

- Vilka uppgifter som ska redovisas i ett beslut om fastighetstaxering framgår uttryckligen av lag (se 20 kap. 4 och 5 §§ fastighetstaxeringslagen, 1979:1152). I lagen finns det inte något krav på att ägarförhållanden ska redovisas i beslutet om fastighetstaxering, skriver kammarrätten och fortsätter:

- Det finns inte heller skäl att ifrågasätta Skatteverkets uppgift om att ägaruppgiften numera inte ingår i beslutet om fastighetstaxering. Den handling som bolaget hänvisat till är en underrättelse till fastighetsägaren om innehållet i beslutet om fastighetstaxering (se 20 kap. 5 a § samma lag) och ingår inte i själva beslutet om fastighetstaxering.

Källa: Dagens Juridik