Byggahus.se
Vi håller på att stycka en gemensam fastighet på 2ha där det finns 5 hus.
Det ska bli 5 fastigheter där det finns hus och en samäga av resten.
Det ligger inom strandskyddet och lantmäteriet har föreslagit små tomter runt hus och vebo på 1000m2

Strand ingår inte utan finns på samägan.
Då man gärna vill sköta marken utanför 1000m2 gränsen föreslår jag att man delar upp marken utanför tomtgränsen i skogsmark som ägs privat runt det hus man äger.
Tillåter länsstyrelsen detta eller måste marken dom är skog ägas av samfälligheten?
 
 • Karta som visar en uppdelning av fastighet i fem lotter med hus och markerade gränser nära vatten.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
Nej den kan ägas privat men strandkanten kommer alltid att vara allmän oavsett ägare. Alltså du måste tillse att allmänheten kan vistas där.
 
 • Gilla
Kattmatare
 • Laddar…
Är de gula linjerna ditt förslag och de röda lantmäteriets förslag? Vad är det lila?
 
M MetteKson skrev:
Är de gula linjerna ditt förslag och de röda lantmäteriets förslag? Vad är det lila?
Det är en föreslagen tomt för huset på ängen.
Det får bara skilja 10% värde mellan jögsta och lägsta tomten för att kyvning ska kunna genomföras med tvång. Annars är det tomtdelning med pengar emellan. Nu skiljer värdet mellan huset på ängen och huset vid stranden 2mille. Minst. Huset på ängen är stamfastighet och ägs gemensamt.
Husen vid stranden är på ofri grund och blir värdelösa vid offentlig försäljning av all mark.
 
Misstänker att lantmäteriet bara styckar av det som är "tomt" idag, för att inte inkräkta på strandskyddet.
 
M -MH- skrev:
Misstänker att lantmäteriet bara styckar av det som är "tomt" idag, för att inte inkräkta på strandskyddet.
Jo kan vara så.
Brygga är svårt och tidk finns att träd fälls i strandlinjen. Också muddring och utökning av strsndlinje med fyllnads massor är svårt. Vi har en bastu och brygga tidigare och den får väl anses vara innanför "hemfridzon " svart bygge får man böter för och kan anmodan rivas när som helst. Ingen preskriptionstid finns. Därför är också priser på sjövägen väldigt hög.
 
Det blir inte lämpliga skogsbruksfatigheter med skog runt respektive tomt, så lantmäteriet kommer inte att tillåta det.
 
N Nils Hammarsten skrev:
Jo kan vara så.
Brygga är svårt och tidk finns att träd fälls i strandlinjen. Också muddring och utökning av strsndlinje med fyllnads massor är svårt. Vi har en bastu och brygga tidigare och den får väl anses vara innanför "hemfridzon " svart bygge får man böter för och kan anmodan rivas när som helst. Ingen preskriptionstid finns. Därför är också priser på sjövägen väldigt hög.
Det som är byggt före 1950 omfattas inte av några strandskyddsregler alls, i början på 70talet kom både bygglov på landsbygd och strandskyddsregler allmänt så det som är byggt/byggs efter det utan lov och strandskyddsdispens riskerar man böter och rivning på.
 
Vadå skogsbruksfastigheter? Det är ju vanliga fritidshus med skogstomt. Inget konstigt i det.

Problemet är väl som jag ser det att det verkar finnas en vilja att tvinga fram det här mot vissa delägares vilja. Synd, för det blir ju någon form av kapitalförstöring om befintliga strandtomter styckas ner till att tappa strandkänningen (om de nu har sådan).
 
 • Gilla
Nils Hammarsten
 • Laddar…
H huggan skrev:
Nej den kan ägas privat men strandkanten kommer alltid att vara allmän oavsett ägare. Alltså du måste tillse att allmänheten kan vistas där.
Så då finns det ingenting som heter sjötomt?
Jag undrar seriöst eftersom stranden vid sjön som vi tidigare kunde gå utmed numera är bebyggd.
 
K Kattmatare skrev:
Så då finns det ingenting som heter sjötomt?
Jag undrar seriöst eftersom stranden vid sjön som vi tidigare kunde gå utmed numera är bebyggd.
Det finns tomter där stranden är privat och strandskyddet är utsläckt, särskilt gamla tomter som fanns innan strandskyddet "uppfanns".
 
D Dilato skrev:
Det finns tomter där stranden är privat och strandskyddet är utsläckt.
Så kommunen kan i efterhand "sälja" stranden till fastigheten?
 
D Dilato skrev:
Det finns tomter där stranden är privat och strandskyddet är utsläckt, särskilt gamla tomter som fanns innan strandskyddet "uppfanns".
K Kattmatare skrev:
Så kommunen kan i efterhand "sälja" stranden till fastigheten?
Vi har haft vandringsleder runt sjön men allteftersom villorna har byggts så har de försvunnit.
 
K Kattmatare skrev:
Så kommunen kan i efterhand "sälja" stranden till fastigheten?
Nej, det är höga krav på dispens från strandskyddet, det är jättesvårt att få dispens idag.

Det är mer troligt att strandskyddet inte är upphävt men att fastighetsägaren "smygprivatiserat".
Det är ju inte svårt att kolla, stadsbyggnadskontoret vet.
 
 • Gilla
Kattmatare
 • Laddar…
D Dilato skrev:
Nej, det är höga krav på dispens från strandskyddet, det är jättesvårt att få dispens idag.

Det är mer troligt att strandskyddet inte är upphävt men att fastighetsägaren "smygprivatiserat".
Det är ju inte svårt att kolla, stadsbyggnadskontoret vet.
Jag ska kontakta dom på måndag.
Fastighetsägare har rest staket, anlagt bryggor osv.
Jag tror ju dock inte att kommunen är särskilt samarbetsvillig då det visar sig dagligen att de konsekvent går emot beslut fr högre instanser.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.