Juridik, Bygga nytt hus

Fick bygglov trots kraftig avvikelse

Jäv menar vissa, men nämnden håller inte med i fallet om husägaren som fick bygga ut trots kraftig avvikelse.

En husägare på norra Finnö ville bygga ut sitt 92,2 kvadratmeter stora fritidshus med 15 kvadratmeter, och byggnadsnämnden röstade ja trots att tjänstemannen förespråkat ett nej - detta eftersom huvudbyggnader får vara max 80 kvadratmeter i området. Nu menar vissa att byggnadsnämndens beslut känns tvivelaktiga och att det finns risk för att det förekommer jäv.

Marja Bergström, ersättare i bygg- och miljönämnden, är en av de som ställer sig kritiska.

– Hela det här ärendet har gått galet till. De bryr sig inte om gällande regler utan hjälper de rika och utvalda, tycker hon till Nt.se.

Totalt avvek bygglovet 34 procent från gällande områdesbestämmelser. Praxis uppges vara att nämnden max ska sträcka sig 10 procent över gränsen. Men nämnden menar att de vill utveckla skärgården och att de, i fall där grannar inte påverkas nämnvärt av beslutet, därför kan tänka sig att avvika från bestämmelserna.

- Många av de som vill bygga ut hämmas av gamla planer. Hindrar eller stör utbyggnaden inte någon granne tycker jag man ska hjälpa sina medborgare, säger Lars Regnander som är ledamot i bygg- och miljönämnden.