Hemmagym, Checklista, Bygga nytt hus

Checklista bygga gym hemma

Ska du bygga ett hemmagym? Använd vår checklista så att du inte missar något viktigt.

  • Gym med tunga lyft och mycket hopp? Den mest idealiska placeringen är i en friggebod med golvkonstruktionen platta på mark. Annars, placera gymmet i ett rum med stark golvkonstruktion, i bottenvåningen i hus med platta på mark eller i en källare. På en övervåning behöver bjälklaget förstärkas.
  • Lugnare gym med t ex motionscykel el. träning av yoga? Då kan du placera det var som helst.
  • Tänk på buller när du placerar gymmet . T ex källare eller i en friggebod är idealiskt.
  • Sörj för god ventilation i gymmet.
  • Gummimatta är ett idealiskt golvmaterial som både är skönt att träna på, lätt att lägga och bullerdämpande.
  • Mycket speglar är bra bl a för att se att man tränar rätt.
  • Musik gör träningen roligare.
  • En tv är bra underhållning vid träningen.