Byggvaror, Isolering, Renovera, Bygga nytt hus

Cellplast i småhus - så farligt är det

Isoleringsmaterialet cellplast är omdiskuterat sedan den stora branden i London då många människor fick sätta livet till. Hur säkert är det egentligen att bygga in cellplast i våra svenska småhus?

Medlemmen tiggre isolerade sitt hus med cellplast.

Medlemmen tiggre isolerade sitt hus med cellplast. Foto: tiggre

Den mediala uppmärksamheten kring cellplast har varit stor på senare tid, främst på grund av en rad bränder där cellplasten pekats ut som orsaken till det snabba brandförloppet. I London brann flerbostadshuset Grenfell Tower den 14 juni 2017 och 79 människor dog. Det brännbara isoleringsmaterialet EPS (en typ av cellplast) anses vara en stor bidragande orsak till det snabba brandförloppet. 

Grenfell Tower brinner
Grenfell Tower brinner den 14 juni 2017. Foto: Wikipedia

I Sverige används också cellplast, både i flerbostadshus och i vanliga småhus. Enligt SVT kan cellplast kopplas till tio stora bränder och flera mindre sådana mellan 2006-2014. Så hur brandfarliga är egentligen konstruktioner med cellplast? Och är alla sorters cellplast lika brandfarliga eller finns det vissa som är värre än andra? Är detta kanske till och med nästa stora byggskandal?

- Korrekt installerat och underhållet är konstruktioner med cellplast inte mer brandfarliga än andra. Problemet är att det sällan är så i verkligheten. Det är ganska svårt att få till en hermetiskt tillsluten konstruktion, både under byggprocessen och över tid. Och så fort materialet är brandtekniskt oskyddat så ökar brandrisken betydligt, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen och fortsätter:

- Vissa material är till och med så eldfängda att det är som att sätta fast bensin runt huset, och det går ju bra så länge det inte brinner men när det väl börjar göra det blir det katastrof, så som vi såg i Grenfell Tower i London.

Så testas systemen med cellplast

Cellplast är egentligen ett samlingsnamn för flera olika typer av isoleringsmaterial i plast. Det används i en rad olika konstruktioner, exempelvis i fogskum, som byggelement och som stegisolering. Enligt Brandskyddsföreningen är EPS, expanderad polystyren det som vanligen används, men tyvärr är det också den sort som har sämst brandegenskaper.

För att säkerställa att olika cellplastkonstruktioner uppfyller alla rådande krav testas systemen ofta hos RISE (tidigare SP, Statens Tekniska Forskningsinstitut).

cellplast i altangolvet
Medlemmen rsjowa isolerade sin altan med cellplastskivor. Foto: rsjowa

- Företaget kommer hit och bygger upp sitt system, exempelvis en putsad vägg, med isolering av cellplast. Vi utsätter den sedan för en verklig exponering av brand och utvärderar om det klarar verkligheten, säger Patrik Johansson, sektionschef hos RISE Research Institutes of Sweden.

Främst handlar det dock om system för flerbostadshus där bygget sedan övervakas av utbildade och kunniga personer. När det kommer till småhus är det du som byggherre som har till uppgift att se till att konstruktionen byggs såsom den är ritad och brandtestad.

- I verkligheten är konstruktioner sällan perfekta eller byggda i detalj precis som tanken var och som de var ritade. Ingen byggprocess är den andra lik, och det uppstår situationer där man måste kompromissa. Det kan även vara så att hantverkaren saknar kunskap om kraven på hur cellplasten måste installeras, och i vissa fall räcker det att du flyttar lite på en regel så har du byggt in en risk i konstruktionen, säger Anders Bergqvist.

Just dörrar, fönster och ventilation är sådana områden där det ofta brister. 

Han förklarar att det räcker att man inte förskjuter skarvarna när man sätter upp dubbelgipsväggar för att en risk ska uppstå. 

- Det kan kännas lockande att slippa det extra sågmomentet och bara dra på målarfog, men vips så är cellplasten exponerad. Personen som gör detta vet kanske inte ens om faran med det. Detta är bara ett exempel och det finns mängder av sådana, säger Anders Bergqvist.

Just dörrar, fönster och ventilation är sådana områden där det ofta brister. Det är svårt att få till perfekt genomföring där cellplasten hålls brandtekniskt skyddad.

Patrik Johansson håller med om att det finns större risker när det kommer till småhus, men säger samtidigt att han inte hört talas om att det skulle skett några större sådana olyckor.

- Blandar man in cellplast där är det risk att huset brinner upp fortare om produkten inte hanteras korrekt. Men den problematiken har man inte direkt sett, säger han. 

Att äga ett hus med cellplast

Förutom att det krävs precision under bygget för att cellplasten ska uppfylla de krav som finns för att det ska bli en godkänd konstruktion, måste den som äger huset även ha förståelse för detta över tid.

- Varje genomföring på insidan måste vara intakt och skyddad, likaså varje genomföring på utsidan. Har du ett hus med cellplast och du märker att putsen på utsidan går sönder måste du se till att få den lagad. Putsen ska vara intakt och hel, framför allt runt fönster och dörrar, säger Anders.

Patrik håller med om att du bör underhålla huset korrekt för att undvika ökade risker vid brand, men säger samtidigt att de i sin storskaliga tester sett att de väggar som fått mindre skador i putsen ändå klarat sig bra - utan förvärrat brandskede. Däremot är det, enligt honom, mer riskfyllt med skador i delar där gravitationen kan få cellplasten att rinna ut över större områden.

- Det som kan hända är att om det går hål så kan cellplasten rinna ut, brandförloppet som uppstår då är inte speciellt trevligt.

"Det finns risk att det är nästa stora byggskandal"

Det har varit en hel del skriverier om cellplast, bland annat nu efter branden i London. Så vi passade på att fråga båda experterna om de anser att konstruktioner av cellplast är nästa stora byggskandal. 

- Nej det tycker inte jag, absolut inte. Det är en bra byggprodukt och hanterar man den på rätt sätt minimerar man riskerna för skador och bränder, säger Patrik Johansson.

- Det finns risk att det är nästa stora byggskandal, det finns absolut risk för det - i det avseendet att man kanske använt den på ett sätt som inte var avsiktligt. Att man inte har byggt in den väldigt väl överallt. Framför allt runt fönster, dörrar, ventilationsgenomföring och andra känsliga punkter, säger Anders Bergqvist.

Åsikterna går med andra ord delvis isär. Det vi kan konstatera är att konstruktioner av cellplast är mycket brandfarliga om de byggs fel och cellplasten inte skyddas från brand, men att när de hanteras rätt under byggprocessen och av den som bor i huset är de inte farligare än någon annan isoleringslösning.

Övriga källor och mer läsning

SVT avslöjar: Flera stora bränder i Sverige kopplas till plastisolering 
Brandskyddsföreningen om cellplast
RISE (fd SP) om cellplast 

FAKTARUTA / Vanliga system där cellplast ingår
  • Byggnadsisolering 
  • Puts på cellplast-fasad 
  • Stegljudsisolering
  • Betongbjälklag med cellplast 
  • Fogskum till dörrar och fönster