Så gick det för Peter som anmälde Rörvikshus till ARN

Peter byggde med Rörvikshus men fick fel i entreprenaden som inte åtgärdades, fallet landade hos ARN som nu meddelat sitt beslut.

Förra året rapporterade vi om "Peter" som byggt ett Rörvikshus med Västanfors Bygg som byggfirma. Vid tvåårskollen fick han en rad besiktningsanmärkningar på huset, som sedan inte åtgärdades inom en rimlig tidsperiod.

Peter gick slutligen till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och krävde där att få ersättning för felen. Totalt krävde han 145 000 kronor från Rörvikshus, och 119 225 kronor från Västansfors Bygg. Rörvikshus uppgav dock i sitt svar att de endast var villiga att ge en ersättning på 25 000 kronor.

- Bolaget har varit tillmötesgående så långt det går men en del saker har dragit ut på tiden på grund av semestrar och beställningar. Det Peter nu kräver ersättning för är inte förankrat i verkligheten. Bolaget ville lämna in ytterdörren på omlackering, men Peter ville ha en ny dörr. Bolaget ville även laga en repa i bänkskivan, men även denna skulle enligt Peter bytas ut.

Nu har utslaget från ARN kommit och de ger Peter både rätt och fel i sak. Han får rätt ifråga om att det är fel på överliggare och tröskel. Vidare finner ARN att Rörvikshus förslag om ersättning på 25 000 kronor för dessa fel vore skälig och säger att det är upp till Peter att acceptera den summan. Däremot anser de att färgskiftningarna i golvet är normala och inget som kan belastas hustillverkaren.

Slutligen konstaterar ARN att oavsett vilken summa/ersättning som man kan anse vara rimlig för att åtgärda fel, så har bolag alltid rätt att först få en chans att åtgärda dem själva. Peter menar på att de haft skälig tid att göra så - att lagen säger 2 månader men att det här dröjt 2 år. Men ARN anser ändå att bolaget bör få en ytterligare chans.

- Bolaget har erbjudit sig att avhjälpa kvarstående fel i entreprenaden och har också rätt att vidta sådan åtgärd enligt konsumenttjänstlagen. Det har inte framkommit några omständigheter som medför att Peter haft fog för att avvisa bolagets erbjudande. Han har därför inte rätt till ersättning för felen. Även kravet mot Västanfors Bygg AB ska alltså avslås, skriver de i beslutet.

Därmed avslås samtliga Peters krav mot båda företagen.

Peter är ett fingerat namn.

Läs mer

Husägare: Rörvikshus anlitar oseriös byggare