Renovera

Inreda källare

Ett bostadsrum i källaren är för många ett effektivt sätt att få fler rum i huset och ett bra alternativ till att bygga ut. Men det är inte helt okomplicerat. Risken för fukt är alltid överhängande.

Inreda källare

Foto: Medlemmen Tocke

Att använda utrymmet under huset är relativt nytt. Länge bestod det bara av en torpargrund som efterhand gjordes större för att få plats med förvaring. Ordet källare kommer också av latinets cellarium som betyder förrådskammare eller skafferi.

Först i början av 1900-talet, då villan fick sitt genombrott, blev källaren bekväm med full ståhöjd och gjutet golv. Men det var aldrig tänkt att någon skulle bo där. Inte ens när värmepannan flyttade in och torkade upp i det kalla och fuktiga utrymmet.

Nu har många värmepannor och oljetankar ersatts av den betydligt renare och mindre platskrävande värmepumpen. Och plötsligt erbjuder källaren nya möjligheter, för dagens behov av rum för olika ändamål.

Ingemar Samuelsson
Ingemar Samuelsson

 

– Det går att använda källaren som bostadsutrymme men man ska vara medveten om problemen, säger Ingemar Samuelson som är fuktexpert på SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. En källarvägg är en konstruktion som är omöjlig att göra helt säker från fuktskador.

En källarvägg består i regel av betong, eller betonghålsten som finns i många äldre hus, och det isolerar dåligt mot kyla. När man murar en ny källarvägg i dag använder man oftast murblock av lättklinker eller lättbetong, som har bättre isolerande förmåga. Men marken utanför källarväggen är alltid fuktig och det går inte att göra något åt. Då och då blir marken dessutom ännu fuktigare, vid snösmältning, kraftiga regn och vattentryck mot väggen.

– Så länge källarutrymmet används just som källare är det inga problem med fukt, säger Ingemar Samuelson. Den fukt som tränger in dunstar bort. I bästa fall syns ingenting och märker man att det kommer in fukt är det inget som förstör huset på något sätt.

Kylan kan man isolera mot men när man försöker stoppa fukten kan man få problem. Särskilt riskfyllt är det att isolera inifrån. När värmeisoleringen placeras invändigt blir muren kall. Avdunstningen stoppas upp och fukten får svårare att torka vilket kan orsaka problem med mögel. Isoleringen blir också fuktig och därmed inte lika effektiv.

– Ska man isolera en källarvägg rekommenderar jag att man gör det från utsidan, säger Ingemar Samuelson. Då får man en varm vägg vilket gör att fukten har lättare att torka.

Vill man öka chanserna för att få ett bra inomhusklimat i källaren bör man gräva upp runt huset, lägga om dräneringen och samtidigt tilläggsisolera och förbättra fuktskyddet på utsidan. I dag används oftast cellplast eller markskivor av mineralull som isolering.

– Förr strök man källarmuren med asfalt, säger Ingemar Samuelson. Ibland får man rådet att knacka bort asfaten innan man tilläggsisolerar, men jag tycker att man kan låta den vara kvar, den ger ett ytterligare skydd mot fukten.

För att göra källarrummen till trevliga rum att vistas i vill man säkert göra något åt de kalla putsade väggarna och det hårda betonggolvet. Det som är viktigt att tänka på är att isolera måttligt och att inte använda material som är täta. Reglar man upp väggen kan man antingen sätta gipsskivor och tapetsera eller spika panel och måla. Regelverket gör också att det bildas en bra luftspalt mellan källarmuren och den nya innerväggen. Vill man använda stålreglar måste man tänka på att det inte går att spika panelen på vanligt sätt utan den måste skruvas fast.

Golvet är också ett problem. I en källare finns det alltid risk för uppträngande fukt. En lösning kan vara att vid dräneringsarbetet gräva en brunn ner till grundvattennivån, lagom stor för att få ner en elektrisk pump. Antingen ansluter man en sensor som ger signal om vattnet kommer över en viss nivå eller kollar man själv nivån i brunnen vid behov. Pumpen kan också installeras så att den går igång om vattnet stiger eller anslutas vid behov.

Inte heller på golvet bör man använda ett tätt material. För att få ett behagligt golv är värmeslingor den bästa lösningen. Här är det viktigt att isolera ordentligt under värmeslingorna, snålar man går det mesta av värmen ner i marken. Även här rekommenderas cellplast som både isolerar och står emot fukt.

Isolering, värmeslingor och ett golv, trä eller klinker, tar plats. Takhöjden blir lägre och man kan behöva justera trösklar och dörrar.

– En möjlighet är att gräva ur golvet för att få bättre plats, säger arkitekt Per Hemgren som är expert på Byggahus.se och författare till bland annat boken Bygga grund.

– Men att gräva ur en källare innebär mycket jobb och det är inte helt riskfritt. Ett problem är att man riskerar att hamna för nära grundvattennivån eller lägre än den utvändiga dräneringsledningen.

Har man svårt att få plats med ett värmegolv kan enbart klinkers vara ett alternativ. Det är ett relativt enkelt jobb men resultatet blir ett kallt golv.

Vill man ha ett trägolv måste hela betongytan täckas med en luftspaltsbildande fuktspärr. Det är viktigt att fukten kan transporteras bort under golvet. Men att lägga in en fuktspärr under befintliga väggar går inte så där finns det risk att fukten tränger upp.

– Är väggen putsad och målad, till exempel med en kalkfärg, gör det kanske inte så mycket om väggen blir lite fuktig, säger Per Hemgren. Har man använt reglar för att spika en panel på väggen så finns det en luftspalt mellan väggen och panelen.

– Jag rekommenderar att man också gör en luftspalt mellan golvet och väggen, säger Per Hemgren. Sätter man sockeln på distans, cirka fem millimeter, får man en tillräckligt stor glipa. Det samlas säkert lite extra damm i glipan men det kanske man kan leva med.