Renovera

Förebygg översvämning i källaren

En översvämmad källare kan i värsta fall kosta en halv miljon kronor att återställa. Men det finns saker du kan göra för att förebygga olyckan.

Översvämning i källaren kan ställa till stor skada.

Översvämning i källaren kan ställa till stor skada. Foto: Istockphoto

En översvämmad källare kan bli en kostsam historia.

Håkan Franzén

Håkan Franzén

– Många inreder idag sina källare, de kanske använder den som tv-rum eller gillestuga. Då måste vägg och golv brytas upp så att man kan få ut isoleringen och torka ut, säger Håkan Franzén som är expert på hus- och hem-försäkring hos Trygg-Hansa.

Han berättar att snittkostnaden för försäkringsbolaget, när det kommer till översvämmade källare, ligger på 50 000 kronor – men att kostnaden lätt kan klättra upp till hela 500 000 kronor om källaren är inredd och skadorna förstört lösöre och vatten tagit sig in i bostadsutrymmen.

Att snittkostnaden ändå ligger på 50 000 kronor beror på att många hinner rädda lösöret och pumpa ut vattnet innan riktigt stora skador hunnit befästa sig.

– I många fall hinner man rädda lösöret och i bästa fall är det inte en skadad gillestuga utan det kanske bara är ett källarutrymme där det räcker med en fläkt eller ett avfuktningsaggregat, säger Håkan Franzén.

Det finns en del förebyggande åtgärder du kan genomföra för att undvika att du får en översvämmad källare. Håkan har satt ihop en lista med tips.

Förebyggande åtgärder:

• Kontrollera att avloppsbrunnar och takrännor är fria från löv, grenar och skräp.

• Kontrollera taket för att se att inga takpannor är lösa, som kan blåsa av eller orsaka läckor.

• Se till att marken lutar ut från huset och inte in mot huset. Med rätt lutning, minskar man risken att vattnet rinner in mot husgrunden. Det kan vara en ganska så kostsam åtgärd att ordna detta men är dessvärre helt nödvändig.

• Säkerställ att dräneringen runt huset fungerar.

• Se till att grunden är välisolerad, så att vatten inte riskerar att rinna in genom denna.

• Om stuprören inte är kopplade till dagvattensystemet – se till att, med en dräneringsslag, få ut vattnet en bit på gräsmattan.

• Om man drabbats av så kallade baktrycksskador, eller vet att andra i området gjort det, bör man kontakta kommunen för att se vad de kan göra, för att det inte ska hända igen.

• Glöm inte bort att titta till fritidshuset.

Om översvämning hotar att inträffa:

• Följ väderleksrapporterna noga. Om det finns överhängande risk för översvämningar i din region och du misstänker att ditt hus kommer att skadas, följ råden ovan, och kontakta ditt försäkringsbolag för att få råd om vad mer du bör göra.

• Flytta upp lösöre som du förvarar i källaren till övervåningen och palla upp möbler som står i källaren eller på markplan med brädlappar eller liknande för att undvika att de står i vatten.

Läs mer
Akutguide: Gör så här vid översvämmad källare 
Skyfall orsakar översvämmade källare