Markisföretag får backjobb efter tyget släppt på markiserna

Markiser för nästan 100 000 kronor släppte från ramen och ARN anser att företaget har ansvar för att åtgärda felen.

En husägare i Nyköping köpte markiser för 90 000 kronor som efter cirka tre år började släppa i tyget. Garantin var fortfarande gällande när han reklamerade dem i januari förra året, och markisföretaget tog på sig att åtgärda felen. Ett par månader senare kom man ut och demonterade dem, men än idag träter de två parterna.

Enligt husägaren är tyget för kort och det är därför som det släpper. Han menar på att det arbete som utfördes för att åtgärda detta, bara gjordes på vissa av markiserna, och att åtgärderna inte var tillräckliga. Enligt andra företag som han pratat så ska markisväven helst överskjuta en centimeter åt vardera håll, detta för att de ska få tillräcklig hållfasthet, men det gör de inte på hans. 

Markisföretaget säger istället att man håller med om att återmontaget av tyget inte blev bra, och säger att det beror på tillverkaren av markiserna. Men att deras eget arbete, således monteringen, är fackmässigt utförd. De vill få till ett möte med husägaren. 

Husägaren tycker dock inte att de varit särskilt behjälpliga och har därför vänt sig till Allmänna Reklamationsnämnden, och de håller med om att installationen borde göras om.

- En åberopad bild ger stöd för påståendet om att det fortfarande finns tygsläpp på markiserna efter Carmans åtgärd. Utredningen ger inte stöd för att tygsläppen beror på något förhållande på NN:s sida. NN har alltså bevisat att det finns kvarstående fel på markiserna som Carmans är ansvarigt för, skriver de och rekommenderar sedan markisföretaget Carman att avhjälpa felet snarast utan kostnad och väsentlig olägenhet för för husägaren.