Lokaler ny väg till fler bostäder

Boverket ska undersöka möjligheten att omvandla lokaler till bostäder.

Regeringen har nyligen gett i uppdrag åt Boverket att utreda vilka förutsättningar det finns för att omvandla lokaler till bostäder. Eftersom bostadsbristen är ett faktum på flera håll i landet, och nya bostäder tar tid att bygga, kan omvandling av lokaler vara en möjlig väg för att snabba upp att man kommer ikapp. Men detta uppges inte vara anledningen till att man tar det här beslutet. Istället handlar det om att man förutsätter att en lång rad lokaler kommer att bli lediga på grund av hur Covid-19 påverkar detaljhandeln och hur vi arbetar.

Regeringen nämner exempelvis att pandemin skyndar på övergången till e-handel bland många detaljhandlare. Samt att fler troligen kommer att arbeta hemifrån framöver.

- Det kan komma att uppstå önskemål om att skapa bostäder i fastigheter som tidigare använts som arbetslokaler eller för handel. Hur önskemålen kommer att se ut, och hur de kommer att utvecklas, är osäkert. Redan nu står dock klart att befintliga styrmedel och regler på området behöver analyseras för att möjliggöra en bedömning av om det finns hinder mot en utveckling som möjliggör omvandling av arbets- och handelslokaler till bostäder som erbjuder goda boendemiljöer, och som svarar mot människors behov. Det kan bl.a. handla om regler för planering, byggande och hyressättning, säger bostadsminister Per Bolund.

Uppdraget ska redovisas redan i slutet av februari nästa år. Därefter tar man beslut om eventuella åtgärder.