Lerum får bakläxa för dåligt underbyggt bygglov

Boende i Torpadalsområdet skickade Lerum kommun till länsstyrelsen efter dåligt underbyggt bygglov.

Del ur bygglovshandlingarna.

Del ur bygglovshandlingarna. Foto: Lerum kommun

Länsstyrelsen upphäver det tillfälliga bygglov som Lerum kommun utfärdat till sig själva för ett antal bodar som ska användas vid installation av kommunalt V/A. Att bygglovet kom under luppen var för att boende i området ifrågasatt en rad konstigheter. Bland annat att kommunen inte specificerat antalet bodar och att områdets storlek inte stämmer.

När länsstyrelsen granskar bygglovet ser de att det finns fler felaktigheter. Ritningens skala gör att de uppritade bodarna är 80 kvadratmeter stora, vilket inte stämmer med den storlek som anges i underlaget. Vidare kan man inte utläsa hur stor yta som ska tas i anspråk. Därför får de boende rätt. Bygglovet upphävs och skickas tillbaka till ritbordet.