Ekonomi

Konjunkturnedgång kan skönjas i arkitektbranschen

Arkitekterna börjar märka av en svängning i byggbehovet.

Villa Rastretto av Grön Form Arkitektur & Miljö/Can Savran och Ola Ohlin.

Villa Rastretto av Grön Form Arkitektur & Miljö/Can Savran och Ola Ohlin.

Arkitektbranschen har tuffat på i rasande fart sista åren men nu skymtas för första gången på länge en nedgång. Det handlar om en marginell minskning från en mycket hög nivå och därmed snarare en återgång till branschens normala nivå, men ändock en nedgång som skulle kunna kopplas till en konjunktursvängning.

Omsättningen stannar exempelvis av i år efter att ha ökat rejält sista åren. 2020 spås sedan en liten minskning. Vidare ökar arbetslösheten från 0,9 till 1,7 procent.

– Som marknaden ser ut nu bedömer vi att det blir en mjuklandning, inte en krasch, för arkitektbranschen. Men läget, särskilt i omvärlden, är osäkert och vi följer utvecklingen noga, säger Sveriges Arkitekters förbundsordförande, arkitekt SAR/MSA Tatjana Joksimović.

Nyckeltal för arkitektföretag:

  • Omsättning 2019 (prognos): 11,1 miljarder kr (Omsättning 2018: 11,1 miljarder)
  • Omsättningen per anställd 2019 (prognos): 1,25 miljoner kr (Omsättningen per anställd 2018: 1,25 miljoner kr)
  • Rörelsemarginal före avskrivningar 2019 (prognos): 11 procent (Rörelsemarginal före avskrivningar 2018: 12,2 procent)
  • Arbetslöshet september 2019: 1,7 procent
  • Antal anställda 2018: 8 900